Akcija (vērtspapīrs)

vērtspapīrs

Akcija ir vērtspapīrs, kas apstiprina noteiktas naudas summas iemaksu kādā uzņēmumā. Līdz ar to akciju īpašnieki akcionāri kļūst par uzņēmuma līdzīpašniekiem un pretendē arī uz uzņēmuma peļņu (uz dividendēm). Šādus uzņēmumus sauc par akciju sabiedrībām. Akcijas, piemēram, parastās akcijas iedala kotētajās (noteikta kurss fondu biržā) un nekotētajās akcijās, un tās ir iespējams pirkt un pārdot. Latvijā akcijas tiek reģistrētas Centrālajā depozitārijā.

Bombejas elektroapgādes un tramvaju kompānijas akcija

Skatīt arīLabot