Ozolnieku vidusskola ir valsts vidusskola Ozolniekos, kas piedāvā četras izglītības programmas: pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Ozolnieku vidusskola
Pārbūvētā vecās skolas daļa (2011)
Atrašanās vieta
Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Jelgavas novads, Karogs: Latvija Latvija
Informācija
Skolas tips valsts vidusskola
Dibināta 1987 (1846)
Direktors Everita Borisova
Skolēnu skaits 699 (2022)
Mājaslapa

Ozolnieku vidusskolā darbojas 1.—4. klašu koris, 5.—8. klašu koris un jauktais koris, kā arī 1.—4. klašu un 9.-12. klašu tautisko deju kolektīvi.

Skolas nosaukumu maiņas labot šo sadaļu

 • Ozolmuižas skola (no 1846)
 • Ozolnieku četrgadīgā pamatskola (no 1926)
 • Ozolnieku sešgadīgā pamatskola (no 1933)
 • Ozolnieku septiņgadīgā pamatskola (no 1948)
 • Ozolnieku astoņgadīgā skola (no 1962)
 • Ozolnieku vidusskola (no 1987)

Vēsture labot šo sadaļu

 
Vecā Ozolnieku pamatskolas ēka (ap 1926).

Skola dibināta 1846. gadā kā Ozolmuižas (Paulsgnādes) pagasta skola pie vecā Rīgas-Jelgavas pasta ceļa. Pēc Latvijas brīvības cīņu noslēguma 1920./21. mācību gadā skolā strādāja 2 skolotājas — Lūcija Cīruļniece (22 g.v.) un Zelma Ruicēna (21 g.v.). 1926. gadā uzcēla divstāvu Ozolnieku četrgadīgās pamatskolas ēku, kurā tolaik mācījās 63 skolēni, bez tam pagastā darbojās arī Ozolnieku Skuju pamatskola.

1933./34. mācību gadā četrgadīgo pamatskolu pārveidoja par sešgadīgo pamatskolu ar 72 skolēniem un tajā sāka strādāt skolotājs Pēteris Brencis, kas 1934. gada 24. februārī nodibināja mazpulku organizāciju ar 31 dalībnieku. 1935. gadā skolā sāka skolotāja Berta Gorina. 1936. gadā skolai uzbūvēja trešo stāvu un tajā mācījās 127 skolēni. Tajā laikā skolā bija flīģelis, divlampiņu radioaparāts un skolas bibliotēkā 384 grāmatas.

Otrā pasaules kara laikā Ozolnieku skolas teritorijā iekārtoja nometni no armijas dezertējušajiem karavīriem, bet mācības pārcēla uz Ozolnieku Tautas nama ēku.

1948. gadā Ozolnieku skolu pārveidoja par septiņgadīgo pamatskolu, bet 1962. gadā par astoņgadīgo pamatskolu. 1970./1980. gadu mijā skolotājs Vladislavs Stafeckis izveidoja ģeogrāfijas lauciņu ar „zaļo klasi” un senlatviešu koka pils atdarinājumu ar nocietinājumiem.

1987. gadā pabeidza jauno skolas celtni, kurā darbu uzsāka jaundibinātā Ozolnieku vidusskola, kuras pirmais izlaidums bija 1990. gada jūnijā, bet vecajā skolas daļā vēl atradās pirmās klases. 1993. gada 25. martā skolā nodibināja jaunsargu organizāciju. No 1995. gada vidusskolas klasēs tika mācīta profesionāli orientētā valsts aizsardzības programma (1995—2002) un profesionāli orientētā robežsargu apmācības programma (2001—2004). 2001. gadā izveidoja Ozolnieku vidusskolas bērnu attīstības un izglītības centru sākumskolas skolēniem ar valodas sistēmas un stājas traucējumiem. 2005. gadā pabeidza skolas sporta un aktu zāles celtniecību atsevišķā ēkā. 2008.-2010. gadā ar ERAF līdzfinansējumu tika veikti projekti "Kvalitatīvai dabaszinātņu programmu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes pilnveide Ozolnieku novada vidusskolā" un "Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem". Skola piedalījās ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektā "Kultūras kokteilis" (2010—2012).

2011./2012. mācību gadā skolā mācījās 456 skolēni, strādāja 51 pedagogs un 17 tehniskie darbinieki.[1]

2022./2023. mācību gadā skolā mācās 762 skolēni, strādā 82 pedagogi un 26 tehniskie darbinieki.

Skolas vadītāji labot šo sadaļu

 • Lūcija Cīruļniece (Neilande) — no 1920. gada
 • Juliāns Grīnbergs — Otrā pasaules kara laikā
 • Jānis Gineborgs — Otrā pasaules kara laikā
 • Ulrihs Lakstiņš — no 1949. gada
 • Ilona Švarckopfa — no 1954. gada
 • Regīna Jurjāne — no 1987. gada
 • Pēteris Kruglaužs — no 1990. gada
 • Andris Presis — no 1993. gada
 • Vaira Mocebekere — no 1995. gada
 • Klāra Stepanova — no 2008. gada
 • Dina Tauriņa — no 2018. gada
 • Everita Borisova — no 2021.gada

Ozolnieku novada skolas labot šo sadaļu

Agrākajā Ozolnieku novadā bez Ozolnieku vidusskolas darbojās arī Garozas pamatskola, Salgales pamatskola, Teteles pamatskola, ka arī Ozolnieku Mūzikas skola un Salgales Mūzikas skola.

Ārējās saites labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu

 1. «www.ozolniekuvsk.lv». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2012. gada 28. aprīlī. Skatīts: 2012. gada 14. jūlijā.