Noziegums

Noziegums ir tāda noteikumu un likumu pārkāpšana, par ko valdošā autoritāte var piespriest notiesāšanu.

Nesankcionēts grafiti bieži tiek klasificēts kā vandalisms (viens no nozieguma veidiem)

Kad neformālās attiecības un sankcijas izrādās neefektīvas, lai nodrošinātu kādas valsts vai citas administratīvās teritorijas, vai cilvēku grupas vēlamo sociālo kārtību, valdošā autoritāte ievieš obligātas sociālās kārtības sistēmas (tiesību sistēmas un likumus). To nepildīšana tiek klasificēta kā noziegums un pēc kriminālkodeksa vai citiem valsts noteiktiem oficiāliem kodeksiem iedzīvotājiem, kas veikuši noziegumu, tiek piespriests sods. Pārsvarā pasaulē visbiežākais soda veids par noziegumiem ir arests vai ieslodzījums. Ir iespējami un sastopami arī smagāki soda veidi: mūža ieslodzījums, sakropļošana vai nāvessods.

Skatīt arīLabot