Nātrija hlorāts

ķīmisks savienojums

Nātrija hlorāts (NaClO3) ir balta, kristāliska viela, kas šķīst ūdenī.

Nātrija hlorāts

Nātrija hlorāta struktūrformula

Nātrija hlorāta kristāli
CAS numurs 7775-09-9
Ķīmiskā formula NaClO3
Molmasa 106,44 g/mol
Blīvums 2500 kg/m3
Kušanas temperatūra 248 °C
Viršanas temperatūra ~300 °C (sadalās)
Šķīdība ūdenī 101,0 g/100 ml (20 °C)

Nātrija hlorātu iegūst, nātrija hidroksīdam reaģējot ar hloru, vai arī elektrolizējot nātrija hlorīda šķīdumu (ja panāk, ka anods atrodas pietiekoši dziļi).

NaCl + 3H2O → NaClO3 + 3H2

Nātrija hlorātu lieto par herbicīdu (iznīcina visu veidu augus), par hlora dioksīda (ClO2) izejvielu celulozes rūpniecībā un to dažreiz lieto arī kā kālija hlorāta aizvietotāju sprāgstvielām, lai arī tas nav tik piemērots, jo ir higroskopisks.