Monologs (grieķu: μονόλογος (mónológos), no μόνος (mónos) — 'viens' un λόγος (lógos) — 'runa') ir vienas personas publiska runa literārā darbā, domu atstāsts vai dziedājums, kas nav saistīts ar citu personu replikām vai dialogu. Monologs ir samērā gara nepārtraukta vienas personas runa, piemēram, daiļdarbā, uz skatuves vai dziedājums operā. Iekšējais monologs ir pārdomas sevī, iekšējā runa.[1]

Aktieris Kristofers Volkens saka monologu 1984. gadā

Iekšējais monologs ir viena varoņa domu attēlojums, kas netiek izteikts skaļi.[2]

AtsaucesLabot

  1. Svešvārdu vārdnīca (trešais izd.). Jumava. 2007. 497. lpp. ISBN 978-9984-38-332-3.
  2. M. Milzere, L. Silova, D. Štokmane, A. Vanaga, A. Vēvers, I. Vīduša. Literatūra 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2008. 56. lpp.