Teikums ir pēc gramatikas likumiem savienotu vārdu virknējums vai viens vienīgs vārds, kas izsaka relatīvi noslēgtu viedokli, kurš var izpausties kā atziņa, spriedums, ideja vai pieņēmums. Rakstot teikumu, to parasti noslēdz ar punktu, bet nereti ar izsaukuma zīmi, jautājuma zīmi, daudzpunkti vai citu pieturzīmi. Pēc struktūras teikumus iedala nepaplašinātos un paplašinātos, kā arī vienkāršos un saliktos teikumos. Pēc mērķa tos iedala stāstījuma, jautājuma, rosinājuma, vēlējuma un izsaukuma teikumos.