Momentānais ātrums

vektoriāls fizikāls lielums
Šis raksts ir par momentāno ātrumu. Par ķermeņa pārvietojuma izmaiņu ilgākā laika periodā skatīt rakstu ātrums.

Momentānais ātrums, arī vienkārši ātrums, ir vektoriāls fizikāls lielums, kas raksturo pārvietojuma izmaiņu pret noteiktu atskaites sistēmu laika vienībā. Starptautiskajā mērvienību sistēmā ātruma mērvienība ir metri sekundē (m/s), bet ikdienā plaši izmanto arī citas mērvienības, piemēram, kilometri stundā (km/h) vai jūdzes stundā (mph, angliski runājošās zemēs). Formulās ātrumu visbiežāk apzīmē ar (latīņu: velocitas). Par ātrumu sauc arī skalāru lielumurādiusvektora atvasinājuma moduli.

Momentānais ātrums raksturo ķermeņa kustību noteiktā trajektorijas punktā

Momentāno ātrumu var aprēķināt pēc šādas formulas:

Formulas skaitītājā ir ķermeņa pārvietojums ļoti īsā laika intervālā, kas norādīts formulas saucējā. Momentāno ātrumu ikdienā var noteikt ar spidometra palīdzību.

Momentānā ātruma maiņu laika intervālā raksturo paātrinājums.

Skatīt arīLabot