Mitohondrijs

Mitohondrijs (grieķu: μίτος, mitos — ‘diegs, pavediens’ un χόνδρος, chondros — ‘graudiņš’) ir šūnas organoīds, kurā oksidatīvās fosforilēšanās procesā tiek sintezēta adenozīntrifosforskābe (ATF). ATF apgādā ar enerģiju citus šūnas organoīdus un šūnu kopumā, tādēļ mitohondrijus bieži dēvē par šūnas spēkstacijām. Šūnā var būt līdz pat 50 000 mitohondriju.

Mitohondrija uzbūve:
1 — ārējā membrāna,
2 — iekšējā membrāna,
3 — kristas,
4 — matrices