Aerobi organismi ir organismi, kas spēj eksistēt tikai skābekļa klātbūtnē un dzīvības procesiem nepieciešamo enerģiju iegūst, oksidējot organiskos savienojumus. Vairākums augu un dzīvnieku, kā arī daļa mikroorganismu, spēj dzīvot tikai vidē ar pietiekamu skābekļa koncentrāciju. Šādus organismus sauc par obligātiem aerobiem. Fakultatīvie aerobi spēj dzīvot arī vidē, kur skābekļa koncentrācija ir niecīga (rauga sēnes, dažas baktērijas, daži tārpi, moluski). Dabā robeža starp šīm grupām ir nosacīta.