Mirušo piemiņas diena

Lacplesu diena

Mirušo piemiņas diena jeb Svecīšu vakars ir īpaša svētku diena, kas ieviesta kristīgajā baznīcā, lai īpaši atcerētos un Dieva priekšā pieminētu savus aizgājējus. Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu svin kā Visu dvēseļu dienu nākamajā dienā pēc Visu svēto dienas 2. novembrī.

Mirušo piemiņas dienas svecīšu vakars Stokholmas kapsētā.

Prūsijas Evaņģēliski luteriskā baznīca 1816. gadā kā Mirušo piemiņas dienu jeb Mūžības svētdienu noteica baznīcas gada pēdējo svētdienu pirms Adventes laika sākuma. 1831. gadā tam pievienojās arī Saksijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, bet 1832. gadā arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas priekšteces Kurzemes, Vidzemes un Rīgas konsistorijas.

Jūlijā un augustā Latvijas kapsētās svin kapu svētkus.