Materiāls

viela, priekšmets, kas noder izmantošanai noteiktā nolūkā

Materiāls (latīņu: materialis — 'vielisks') ir viela vai vielu maisījums, no kā kaut kas tiek izgatavots vai kas nepieciešams kaut kādām izgatavošanas darbībām. Pēdējā gadījumā precizē, ka tas ir palīgmateriāls vai izejmateriāls. Ēdiens, degviela un medikamenti nav materiāli, jo lietošanas laikā tie iesaistās ķīmiskās reakcijās un pakāpeniski gandrīz pilnīgi izzūd, jeb pārveidojas citās vielās.[1] Materiāli var būt dabiskas vai sintētiskas (mākslīgas) izcelsmes; tie var būt homogēni vai arī kā heterogēnas kompozīcijas.

Materiālu īpašībasLabot

Lai raksturotu materiālu piemērotību dažādu izstrādājumu izgatavošanai un to pielietošanas efektivitāti, izmanto dažādus raksturotājus. Mašīnbūvē izmantojamo materiālus raksturošanai pielieto veselu virkni raksturlielumu.[2]

Materiālu salīdzināšanai un kvalitātes vērtēšanai galvenokārt izmanto šādas materiālu īpašības:

FizikālāsLabot

Atoma izmēri, kušanas un kristalizācijas temperatūra, blīvums u.c.

ĶīmiskāsLabot

Atommasa, ķīmiskā aktivitāte, struktūra u.c.

MehāniskāsLabot

Cietība, stiepes stiprība, relatīvais pagarinājums, stingrība, ilgizturība, šļūde u.c.

TehnoloģiskāsLabot

Kaļamība, lejamība, metināmība, apstrādājamība griežot u.c.

EkspluatācijasLabot

Nodilumizturība, karstumizturība, korozijizturība u.c.

AtsaucesLabot

  1. Валентин Крапошин: наше время порождает новые материалы
  2. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība: mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 2008. – 240 lpp. ISBN 978-9984-784-74-8.