Latvijas Universitātes struktūrvienības

Latvijas Universitātes sastāvā ietilpst 13 fakultātes, 25 institūti, 17 studiju centri un vairākas citas struktūrvienības. 2015. gada septembrī Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, atklāts Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs.

Fakultātes labot šo sadaļu

Latvijas Universitātes sastāvā ir 13 fakultātes:

Institūti labot šo sadaļu

Ar atvasinātas publiskas personas statusu labot šo sadaļu

Ar aģentūras statusu labot šo sadaļu

Pamatstruktūrvienības labot šo sadaļu

Fakultāšu institūti labot šo sadaļu

 • LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts
 • LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts
 • LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts

Studiju centri labot šo sadaļu

 • Baltijas studiju centrs
 • Baltijas pētniecības veicināšanas apvienība
 • Demogrāfijas centrs
 • LU Dzimtes studiju centrs
 • Eirofakultātes Rīgas centrs
 • Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs
 • Etniskās kultūras centrs
 • Ģimenes veselības izglītības centrs
 • Indijas studiju un kultūras centrs
 • Jūdaikas studiju centrs (LU JSC)
 • Komplementārās medicīnas centrs
 • LU centrs "Konfūcija institūts"
 • Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs
 • LU Pirmsstudiju mācību centrs
 • Tautas lietišķās mākslas studija "Vāpe"
 • Valodu centrs
 • Ziemeļamerikas studiju centrs

Citas struktūrvienības labot šo sadaļu