Latvijas Universitātes struktūrvienības

Latvijas Universitātes sastāvā ietilpst 13 fakultātes, 25 institūti, 17 studiju centri un vairākas citas struktūrvienības.

2015. gada septembrī Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, atklāta Latvijas Universitātes Dabas māja.[1] 2019. gada 28. janvārī tai līdzās atklāja Zinātņu māju.[2][3] 2025. gadā plānots pabeigt Latvijas Universitātes Rakstu māju.[4]

Latvijas Universitātes sastāvā ir 13 fakultātes:

Ar atvasinātas publiskas personas statusu

labot šo sadaļu

Ar aģentūras statusu

labot šo sadaļu

Citi institūti

labot šo sadaļu
 • LU Lībiešu institūts

Pamatstruktūrvienības

labot šo sadaļu

Fakultāšu institūti

labot šo sadaļu
 • LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts
 • LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts
 • LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts

Studiju centri

labot šo sadaļu
 • Baltijas studiju centrs
 • Baltijas pētniecības veicināšanas apvienība
 • Demogrāfijas centrs
 • LU Dzimtes studiju centrs
 • Eirofakultātes Rīgas centrs
 • Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs
 • Etniskās kultūras centrs
 • Ģimenes veselības izglītības centrs
 • Indijas studiju un kultūras centrs
 • Jūdaikas studiju centrs (LU JSC)
 • Komplementārās medicīnas centrs
 • LU centrs "Konfūcija institūts"
 • Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs
 • LU Pirmsstudiju mācību centrs
 • Tautas lietišķās mākslas studija "Vāpe"
 • Valodu centrs
 • Ziemeļamerikas studiju centrs

Citas struktūrvienības

labot šo sadaļu

Struktūras konsolidācija

labot šo sadaļu

2024. gada 22. aprīlī LU Padome atbalstīja konsolidācijas plānu ar sešu fakultāšu izveidi:

 • LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte (konsolidēta Bioloģijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūts, Bioloģijas institūts, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts)
 • LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte (Datorikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Ķīmiskās fizikas institūts, Astronomijas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts, Fizikas institūts, Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, Dabas resursu izpētes centrs)
 • LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs)
 • LU Humanitāro zinātņu fakultāte (Humanitāro zinātņu fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Vēstures institūts, Latviešu valodas institūts, Starptautiskais Indijas studiju institūts un Lībiešu institūts)
 • LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)
 • LU Juridiskā fakultāte

Ārējās saites

labot šo sadaļu