Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes fakultātēm. Tā minama starp vecākajām LU fakultātēm: dibināta 1919. gadā. Tās dekāne ir Kristīne Strada-Rozenberga.

Vēsture labot šo sadaļu

1919. gadā nodibināja Latvijas Augstskolas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāti, kuru pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā sadalīja un izveidoja LVU Ekonomikas fakultāti un LVU Juridisko fakultāti.

1955. gadā abas fakultātes atkal apvienoja Ekonomikas fakultātē, ko 1957. gadā pārdēvēja par Ekonomikas un juridisko fakultāti. 1967. gadā to atkal sadalīja LVU Juridiskajā un filozofijas fakultātē un LVU Ekonomikas fakultātē. 1970. gadā atjaunoja LVU Juridisko fakultāti.

Struktūrvienības labot šo sadaļu

  • Tiesību teorijas un vēstures katedra. Katedras vadītājs: prof., Dr.iur. Jānis Lazdiņš
  • Valststiesību zinātņu katedra. Katedras vadītājs: prof., Dr.iur. Annija Kārkliņa
  • Civiltiesisko zinātņu katedra. Katedras vadītājs: prof., Dr.iur. Jānis Kārkliņš
  • Krimināltiesisko zinātņu katedra. Katedras vadītāja: prof., Dr.iur. Ārija Meikališa
  • Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra. Katedras vadītājs: doc., Dr.iur. Arnis Buka
  • Juridiskās prakses un palīdzības centrs
  • Juridiskās zinātnes institūts

Dekāni labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu