Latvieši un Latvija (rakstu krājums)

"Latvieši un Latvija" ir 2013. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas izdots akadēmisku rakstu krājums četros sējumos Jāņa Stradiņa vadībā.

Rakstu krājums

SatursLabot

  • Pirmais sējums "Latvieši" (atbildīgie redaktori Ilga Jansone un Andrejs Vasks), kurā apkopoti raksti par latviešiem kā etnosu,
  • Otrais sējums "Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts — izcīnītā un zaudētā" (atbildīgie redaktori Tālavs Jundzis un Guntis Zemītis), kurā apkopoti raksti par Latvijas valsts tapšanu un neatkarības zaudēšanu,
  • Trešais sējums "Atjaunotā Latvijas valsts" (atbildīgie redaktori Tālavs Jundzis un Guntis Zemītis), kurā apkopoti raksti par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu un mūsdienu Latvijas valstiskajām izpausmēm,
  • Ceturtais sējums "Latvijas kultūra, izglītība, zinātne" (atbildīgie redaktori Viktors Hausmanis un Maija Kūle), kurā apkopoti raksti par Latvijas kultūru, izglītību un zinātni.