Kristieši

persona, kuras reliģiska pārliecība ir kristietība

Kristieši ir kristietības piekritēji. Tiek lēsts, ka pasaulē ir aptuveni 2,2 miljardi kristiešu (30% no pasaules iedzīvotājiem). Pēc sekotāju skaita tā ir lielākā reliģija pasaulē. Aptuveni puse no kristiešiem ir katoļi, mazliet vairāk kā trešdaļa (37%) ir protestanti, 12% ir pareizticīgie, bet atlikušie ir citu konfesiju pārstāvji.

Kristiešu īpatsvars visās pasaules valstīs