Par leņķa kosinusu sauc uz tā balstīta taisnleņķa trijstūra piekatetes un hipotenūzas garumu attiecību. To var simboliski pierakstīt šādi:

kur apzīmē kosinusu no leņķa un "piekatete" un "hipotenūza" apzīmē attiecīgi piekatetes (pie leņķa esošās katetes) un hipotenūzas garumus.

Šādā veidā kosinusu var definēt šauriem leņķiem. Savukārt, izmantojot trigonometrisko riņķi, kosinusu var definēt jebkuram leņķim.

Kosinusa funkcija ir periodiska funkcija ar periodu 2π.

Kosinusa vērtības Labot

Leņķis Kosinusa vērtība
 
30°  
45°  
60°  
90°  

Skatīt arī Labot