Hipotenūza ir taisnleņķa trijstūra mala, kas atrodas pretī taisnajam leņķim (skat. attēlu).

Taisnleņķa trijstūris, kur hipotenūza ir mala.

Īpašības un pazīmes Labot

1. Hipotenūza vienmēr ir garākā taisnleņķa trijstūra mala.

2. Hipotenūza nekad nevar būt vienāda ar katetēm.

Aprēķini, kas saistīti ar hipotenūzas jēdzienu Labot

1. Ja ir zināmi abu katešu garumi, tad hipotenūzu var aprēķināt pēc Pitagora teorēmas:  , kur:

  - 1. katete,

  - 2. katete;

  - hipotenūza.

2. Ja ir zināms ap trīsstūri apvilktās riņķa līnijas rādiuss, tad hipotenūzu var aprēķināt pēc formulas: