Kinētiskā enerģija ir enerģija, kas piemīt ķermeņiem, kas atrodas kustībā. Pēc definīcijas tas ir darbs, kas nepieciešams, lai no miera stāvokļa paātrinātu ķermeni līdz dotajam ātrumam. Kamēr ķermeņa ātrums nemainās, tā kinētiskā enerģija saglabājas. Ķermenim palēninot kustību un apstājoties, tas atdod kinētisko enerģiju, veicot tādu pašu darbu, kāds tika ieguldīts, lai to paātrinātu.

Amerikāņu kalniņos, vagoniņam slīdot augšup, kinētiskā enerģija samazinās, bet slīdot lejup — palielinās.

Cietu ķermeņu pārvietošanās labot šo sadaļu

Klasiskajā mehānikā materiāla punkta vai cieta ķermeņa virzes (translācijas) kinētisko enerģiju izsaka formula  , kur m ir masa un v ir pārvietošanās ātrums.

Rotācija labot šo sadaļu

Cietam ķermenim, kas rotē ap asi caur masas centru, izsaka griešanās (rotācijas) kinētisko enerģiju  , kur ω ir ķermeņa leņķiskais ātrums un Iinerces moments. Tā ir vienāda ar visu ķermeņa daļu virzes kinētisko enerģiju summu:

 


Skatīt arī labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu