Potenciālā enerģija

Potenciālā enerģija ir ķermeņa stāvokļa enerģija, kas atkarīga tikai no ķermeņu savstarpējā novietojuma. Potenciālā enerģija piemīt virs zemes paceltiem ķermeņiem un elastīgi deformētiem ķermeņiem. Potenciālo enerģiju apzīmē ar Ep.

AprēķināšanaLabot

Potenciālo enerģiju aprēķina pēc formulas mgh, kur m — ķermeņa masa, kg, g — brīvās krišanas paātrinājums (ap 9,8 m/s2), h — ķermeņa augstums virs Zemes virsmas, m.

Piemērs: Cilvēks, kura masa ir 80 kg, atrodas 20 metrus virs Zemes. Potenciālā enerģija = 80 kg × 20 m × 10 m/s2 = 16000 J.

Skatīt arīLabot

Ārējās saitesLabot