Kastu sistēma Indijā saglabājusi iezīmes no Indijas vēsturiskā sabiedrības dalījuma sociālās un profesionālās grupās jeb kastās.

Stāvoklis mūsdienu Indijā labot šo sadaļu

2011. gadā Indijas valdība kārtējā tautskaitē veica arī sociāli ekonomisko un kastu tautskaiti (angļu: Socio Economic and Caste Census) dažādās reliģiskās kopienās. Tās rezultāti atspoguļo pašreizējo Indijas valdības lietoto sabiedrības iedalījumu četrās sociāli ekonomiskajās grupās: daliti, ādivāsī, "citas atpalikušās šķiras" (angļu: Other Backward Class, OBC) un "privileģētās kastas" (Forward Caste).

Reliģiju pārstāvju iedalījums šķirās (kastās)
Reliģija/kasta Daliti Ādivāsī OBC Priviliģētās šķiras
Hinduisti 22,2% 9% 42,8% 26%
Musulmaņi 0,8% 0,5% 39,2% 59,5%
Kristieši 9,0% 32,8% 24,8% 33,3%
Sikhi 30,7% 0,9% 22,4% 46,1%
Džaini 0% 2,6% 3,0% 94,3%
Budisti 89,5% 7,4% 0,4% 2,7%
Zoroastristi 0% 15,9% 13,7% 70,4%
Citi 2,6% 82,5% 6,25 8,7%
Kopā 19,7% 8,5% 41,1% 30,8%