Kastas Indijā

Kastu sistēma Indijā saglabājusi iezīmes no Indijas vēsturiskā sabiedrības dalījuma sociālās un profesionālās grupās jeb kastās.

Stāvoklis mūsdienu IndijāLabot

2011. gadā Indijas valdība kārtējās tautskaites ietvaros veica arī Sociāli ekonomisko un kastu tautskaiti (angļu: Socio Economic and Caste Census) dažādās reliģiskās kopienās. Tās rezultāti atspoguļo patreizējo Indijas valdības lietoto sabiedrības iedalījumu četrās sociāli ekonomiskajās grupās - daliti, ādivāsī, "citas atpalikušās šķiras" (angļu: Other Backward Class, OBC) un "priviliģētās kastas" (Forward Caste).

Reliģiju pārstāvju iedalījums šķirās (kastās)
Reliģija/kasta Daliti Ādivāsī OBC Priviliģētās šķiras
Hinduisti 22,2% 9% 42,8% 26%
Musulmaņi 0,8% 0,5% 39,2% 59,5%
Kristieši 9,0% 32,8% 24,8% 33,3%
Sikhi 30,7% 0,9% 22,4% 46,1%
Džaini 0% 2,6% 3,0% 94,3%
Budisti 89,5% 7,4% 0,4% 2,7%
Zoroastristi 0% 15,9% 13,7% 70,4%
Citi 2,6% 82,5% 6,25 8,7%
Kopā 19,7% 8,5% 41,1% 30,8%