Infosfēra, kas ir iedomāts analogs biosfērai, ir informācijas, datu, zināšanu un komunikācijas metafiziska sfēra, kuru apdzīvo informācijas vienības, ko sauc par inforgām. Lai gan viens no tās piemēriem ir kibertelpa, infosfēra neaprobežojas tikai ar tiešsaistes vidi; tā var ietvert gan virtuāli, gan citos veidos sniegto informāciju.