Index Fungorum, burtiskā tulkojumā — "sēņu saraksts", ir starptautiska tiešsaistes datu bāze, kas indeksē visus mikoloģiskos sēņu sugu nosaukumus un to kombinācijas. Kopš 2015. gada projekts nodots Karaliskā botāniskā dārza Londonā pārziņā, kas ir viens no trim galvenajiem partneriem kopā ar Jaunzēlandes Landcare Research un Ķīnas Zinātņu akadēmijas Mikrobioloģijas institūtu.

Index Fungorum
Tips Datu bāze
Galvenā mītne Karaliskais botāniskais dārzs, Kjū, Londona, Lielbritānija
Oficiālās valodas
angļu
Tīmekļa vietne indexfungorum.org

Projekts ir radniecisks Starptautiskajam augu nosaukumu indeksam (IPNI), kura veidošanā iesaistīts arī Karaliskais botāniskais dārzs. Atšķirībā no IPNI, Index Fungorum norāda latīniskā nosaukuma statusu — aktuālais (pareizais), novecojušos, bet joprojām atzīstamos sinonīmus, un atceltos jeb nepareizos. Visi novecojušie nosaukumi ir saistīti ar lapām, kurās norādīts pareizs nosaukums, ar sinonīmu sarakstiem.

Index Fungorum ir viena no trim nosaukumu nomenklatūras krātuvēm, ko atzinusi NCF ("Sēņu nomenklatūras komiteja"); citas ir MycoBank un Fungal Names.[1]

Galvenā Index Fungorum telpa ir veidota kā visu to sēņu latīnisko nosaukumu globāls saraksts, kuri jebkad ir bijuši likumīgi definēti, taču daudzi no tiem ir kļuvuši pretrunīgi vai vairs netiek izmantoti. Species Fungorum ir cieši saistīts projekts, kas atrodas Karaliskajā botāniskajā dārzā un kurš saistībā ar citām organizācijām izlemj par to, kuru nosaukumu var ieteikt kā šobrīd derīgo. Abos sarakstos — gan Index, gan Species Fungorum — iespējams meklēt atsevišķi.[2] Atsevišķos gadījumos IF izvēlētais pareizais nosaukums nesakrīt ar MycoBank variantu.

Index Fungorum ir saistīts ar citām svarīgām mikoloģiskām un bioloģiskām datu bāzēm, piemēram, MycoBank, Life Science Identifiers, Globālo bioloģiskās daudzveidības informācijas fondu (GBIF) u.c.[3]

Projekts iekļauj arī rauga sēnes un ķērpjus, kuru piederību sēņu bioloģiskajai valstij daļa zinātnieku apšauba. Tāpat IF atzīst par sēnēm daļu organismu no hromistu bioloģiskās valsts, kuras eksistence kā atsevišķai valstij tāpat ir strīdu objekts.

Viens no IF darbības virzieniem ir ievākt datus par visiem zinātniekiem un amatieriem, kas kļuvuši par jaunu sugu pirmajiem aprakstītājiem.