Datorikā hiperteksts ir lietotāja saskarnes paradigma dokumentu attēlošanā, kas satur automatizētas šķērsatsauces uz citiem dokumentiem, kuras sauc par hipersaitēm. Hipersaites izvēle liek datoram nekavējoties attēlot saistīto dokumentu.

Dokuments var būt gan statisks (iepriekš sagatavots un saglabāts), gan dinamiski radīts (kā atbilde lietotāja ievadei). Labi izveidota hiperteksta sistēma var ietvert vai aizstāt daudzas citas lietotāja saskarnes paradigmas, tādas kā izvēlnes un komandrindas, un var tikt lietota gan statiskās šķērsatsaucošu dokumentu kolekcijās, gan arī interaktīvās lietojumprogrammās. Dokumenti un lietojumprogrammas var būt gan lokālas, gan atrasties datortīklā, piemēram, Internetā. Pazīstamākā hiperteksta implementācija ir Globālais tīmeklis.

Bieži vien terminu "hiperteksts" lieto arī lai apzīmētu hipervidi.