Lietotāja saskarne

Lietotāja saskarne ir lietotājam redzamā sistēmas daļa. Kā "sistēma" var kalpot jebkāda sistēma, ar kuru mijiedarbojas lietotājs, piemēram, mehāniskā sistēma vai datorsistēma. Piemēram, automašīnā lietotāja saskarne sastāv no stūres rata, akseleratora pedāļa, bremzes pedāļa un citiem instrumentiem, kurus izmanto lietotājs (šajā gadījumā — automašīnas vadītājs). Datoru sistēmās lietotājs parasti mijiedarbojas ar operētājsistēmu vai lietojumprogrammām, tādām kā teksta redaktori un izklājlapu programmas, izmantojot komandrindas saskarni vai grafisko lietotāja saskarni. Ar tām lietotājs mijiedarbojas, izmantojot izvēlnes, ikonas, taustiņus, peles klikšķus un līdzīgas iespējas.

XFCE-4.10-Desktop.png