Paradigma morfoloģijā ir kāda vārda gramatisko formu sistēma — visu šī vārda vārdformu kopums.

Vārds brī "brīvs" paradigmas fragments lībiešu valodā

Kādas vārdšķiras atsevišķo paradigmu kopumu mēdz saukt par tās paradigmatiku.

Šajā nozīmē termins paradigma ir ticis lietots jau kopš antīkās valodniecības laikiem, ja jākonkretizē, ka ir domāta tieši šī nozīme, mēdz izmantot precizēto apzīmējumu morfoloģiskā paradigma.[1]:311

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Daina Nītiņa, Juris Grigorjevs (redaktori). Latviešu valodas gramatika. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013. ISBN 978-9984-742-70-0.