Gradients

Divi dažādi skalāri lauki un tiem atbilstošie gradientu vektoru lauki (tumšākam fonam atbilst lielāka funkcijas vērtība, bet zilās bultiņas parāda gradienta virzienu attiecīgajā punktā — tas vienmēr vērsts funkcijas pieaugšanas virzienā).

Funkcijas ƒ gradients ir vektors, kas orientēts pa līmeņa virsmas vai līnijas normāli un kura modulis ir vienāds ar funkcijas ƒ telpiskās maiņas ātrumu (t.i., izmaiņu uz garuma vienību) šajā virzienā. To apzīmē ar grad ƒ.

Matemātiskais pierakstsLabot

Vektors grad ƒ Dekarta koordinātu sistēmā ir šāds:

 

Gradientu var aprēķināt, iedarbojoties uz funkciju ar diferenciāloperatoru nabla:

 

Dažkārt operatoru   mēdz apzīmēt arī ar simbolu  . Tad

 

Ārējās saitesLabot