Glacioloģija (no latīņu: glacies — ‘ledus’ un grieķu: λόγος — ‘vārds, mācība’) ir zinātne par dabīgo ledu visās tā izpausmēs Zemes virsū, atmosfērā, hidrosfērā un litosfērā. Glacioloģijas izpētes vienots dabas objekts ir glaciosfēra un to veidojošās nivāli glaciālās sistēmas. Radusies 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā kā kalnu ledāju pētniecība. Glacioloģija ir starpdisciplīnu zinātne, kas cieši sadarbojas ar citām dabaszinātņu nozarēm: ģeoloģiju, ģeogrāfiju, hidroloģiju, meteoroloģiju, bioloģiju, ekoloģiju u.c.[1]

ASV glacioloģisko pētījumu polārstacija Kempreivena uz Grenlandes ledus vairoga

Pati glacioloģija iedalās vairākās nozarēs, kas pēta ledājus, sniegu, lavīnas, ūdenstilpju un ūdensteču ledu, kā arī paleoglacioloģija. Mijiedarbībā ar citām zinātņu nozarēm veidojas citi glacioloģijas novirzieni: glacioklimatoloģija, glaciohidroloģija, strukturālā glacioloģija, dinamiskā glacioloģija, izotopu un ģeoķīmiskā glacioloģija, kvartārā glacioloģija.

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu