Elektriskā konstante

Elektriskā konstante ir fizikāla konstante un skalārs lielums, kas tiek izmantots elektromagnētisma likumu izteiksmēs.

Tā tiek apzīmēta ar , un tās vērtība ir 8,854 187 817... ·10−12 F/m.

Elektriskā konstante dažādu lielumu aprēķināšanāLabot

Konstante un dielektriskā caurlaidībaLabot

Relatīvā dielektriskā caurlaidība   ir katram dielektriķim raksturīgs bezdimensionāls lielums (skaitlis bez mērvienības, kas rāda, cik reizes dielektriķi samazinās elektriskā lauka intensitāte).

Absolūtā dielektriskā caurlaidība  . [1]

Konstante un Kulona likumsLabot

Kulona spēku   aprēķina šādi:  , kur   ir ,   un   ir punktveida lādiņi,   ir attālums starp lādiņiem. [1]

Konstante un elektriskā lauka intensitāteLabot

Izmantojot Kulona likumu, nosaka punktveida lādiņa elektriskā lauka intensitāti  , kur   ir elektriskā lauka avota lādiņš.

Elektriskā konstante Gausa teorēmā:  , kur   ir elektriskā lauks intensitātes plūsma,   ir elektriskā lauka avota lādiņš.

Bezgalīgas, pa virsmu vienmērīgi uzlādētas plaknes elektriskā lauka intensitāte  , kur   ir virsmas lādiņa blīvums. [1]

Konstante un lādiņa potenciālā enerģijaLabot

Lādiņa potenciālā enerģija  , kur   ir elektriskā lauka avota lādiņš,   ir lādiņš, kas atrodas laukā. [1]

Konstante un lauka potenciālsLabot

Lauka potenciāls  . [1]

Konstante un kapacitāteLabot

Plakņu kondensatora kapacitāte  , kur   ir kondensatora klājuma laukums,   ir attālums starp kondensatora klājumiem.

Sfēriska kondensatora kapacitāte  , kur   un   ir divu kondensatoru veidojošo sfēru rādiusi.

Cilindriska kondensatora kapacitāte  , kur   un   ir divu kondensatoru veidojošo cilindru rādiusi,   ir cilindru augstums. [1]

Elektriskā konstante un magnētiskā konstanteLabot

Elektrisko konstanti un magnētisko konstanti   saista šāda sakarība:  , kur   ir gaismas ātrums. [1]

AtsaucesLabot

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 V. Fļorovs, I. Kolangs, P. Puķītis, E. Šilters. Fizikas rokasgrāmata. Zvaigzne, 1985. 159.—175. lpp.