Ella Muižarāja, dzimusi Klinklāva (1921—2020) bija latviešu botāniķe, Dr. agr., profesore, Botānikas katedras vadītāja Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas (tagad LBTU) Mežsaimniecības fakultātē. Dr. emeritus.

Ella Muižarāja
Personīgā informācija
Dzimusi 1921. gada 27. augustā
Pjatigorskā, Krievijā
Mirusi 2020. gada 30. jūlijā (98 gadi)
Rīgā
Tautība Latviete
Zinātniskā darbība
Zinātne Agronomija, Botānika
Alma mater Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
Sasniegumi, atklājumi LLU profesore, vairāku mācibu grāmatu autore. Pētījumi par zemeņu un citu kultūru ziedu anatomiju, īpaši aizsargājamo augu audzēšanu, sēklu dīgtspēju.

Dzīvesgājums

labot šo sadaļu

Dzimusi Pjatigorskā (Stavropoles novadā Krievijā) 1921. gada 27. augustā Jāņa un Leontīnes (dzimušas Vilks) Klinklāvu ģimenē. Sākoties Pirmajam pasaules karam, ģimene bija devusies bēgļu gaitās un 1923. gadā atgriezās Latvijā. Pēc atgriešanās Klinklāvu ģimene apmetās pie mātes vecākiem Cēsu apkārtnē, bet 1928. gadā pārcēlās uz dzīvi Balvos.

Ella Klinklāva mācījās Balvu Valsts ģimnāzijā, kuru beidza 1940. gadā. 1941. gadā, sākoties Vērmahta iebrukumam Latvijā, viņa kopā ar brāli Torvaldu evakuējās uz Krieviju. Sākumā viņa nonāca Gorkijas apgabalā, vēlāk Novosibirskas apgabalā, kur Togučinā pabeidza traktoristu kursus un strādāja vietējā kolhozā.

1942. gadā Ella Muižarāja uzsāka mācības A. K. Timirjazeva Maskavas Lauksaimniecības akadēmijā, kas atradās evakuācijā Samarkandā, Uzbekijā. Viņu uzņēma Agronomijas fakultātē studentu grupā, kas tika nokomplektēta no latviešu jauniešiem. Šo grupu organizēja Jānis Vanags, Latvijas PSR Zemkopības ministrs (1940—1941). 1943. gadā akadēmiju pārcēla uz Maskavu, bet 1945. gadā “latviešu grupa” tika pārcelta uz atjaunoto Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju Rīgā. Pēc studiju beigšanas 1948. gadā E. Muižarāja kā asistente uzsāka darbu LLA Mežsaimniecības fakultātes Botānikas katedrā profesora Paula Galenieka vadībā. 1956. gadā LLA atgriezās Jelgavā.[1]

1945. gadā LLA “timirjazeviešu” meitenes traktoristes piedalījās zemes apstrādes un sēšanas darbos (Ella Klinklāva, Ārija Prūse, Mirdza Zviedre). Viņas bija pirmās sievietes traktoristes pēckara Latvijā.[2]

1970. gadā E. Muižarāja aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju “Dārza zemeņu zieda un ziedkopas uzbūve un attīstība”. Kā rakstīja trimdas latviešu laikraksts “Latvija” — tikai divas disertācijas Latvijas PSR togad tika aizstāvētas latviešu valodā — Ellas Muižarājas un Ainas Blinkenas.[3] Pēc disertācijas aizstāvēšanas E. Muižarājai tika piešķirts lauksaimniecības zinātņu kandidāta grāds, kas 1992. gadā pielīdzināts lauksaimniecības zinātņu doktora grādam. Viņa pētījusi zemeņu, sarkanā ozola u.c. ziedkopas un augšanas konusu uzbūvi un attīstību.

 
Rasa Kalniņa-Grīnberga, 1984

1982. gadā E. Muižarāja ievēlēta par profesori. No 1975. gada līdz 1984. gadam viņa vadīja Mežsaimniecības fakultātes Botānikas katedru, kas 1993. gadā tika pievienota Mežsaimniecības katedrai.

Paralēli pedagoģiskajam darbam E. Muižarājas vadībā tika veikta īpaši aizsargājamo augu sugu ekspozīciju veidošana sabiedrības informēšanai un izglītošanai Gaujas nacionālajā parkā Līgatnes apkārtnē. Šī darba ietvaros tika pētīta reto un aizsargājamo augu sēklu kvalitāte un pavairošanas iespējas. Projekta partneris bija Gaujas Nacionālais parks, un tajā bija iesaistīti Rūta Kazāka, Viesturs Šube (Šulcs), Austris Plaudis un GNP botāniķe Rudīte Limbēna. Pētot Gaujas nacionālā parka Līgatnes zonas floru, tika izveidotas arī mācību un atpūtas takas, izdoti ceļveži par tām. E.Muižarāja noorganizēja agronomijas studentu botānikas prakšu norisi šajā apvidū, jauniešiem apmācības apvienojot ar brīvprātīgo darbu GNP labiekārtošanā. Spriežot pēc publikācijām periodikā, Ella Muižarāja bijusi pieprasīta lektore un uzstājusies dažādās iestādēs un organizācijās Jelgavā un tās apkārtnē par dabas aizsardzības jautājumiem, arī par reto un aizsargājamu augu sugu saglabāšanas nozīmi. Profesore Muižarāja lasīja lekcijas un vadīja laboratorijas darbus botānikā agronomijas specialitātes latviešu un krievu plūsmas studentiem, kā arī vadīja studentu vasaras prakses. Viņa ir vairāku mācības metodisko materiālu autore un līdzautore.

1994. gadā profesore aizgāja pensijā pēc vairāk nekā 40 augstskolā nostrādātiem gadiem.

Ella Muižarāja bija Latvijas Botāniķu biedrības biedrene kopš 1962. gada, bijusi biedrības valdē, aktīvi piedalījusies Baltijas botāniķu ekspedīciju—konferenču sagatavošanā un darba organizēšanā.

1984. gadā tēlniece Rasa Kalniņa-Grīnberga izstādīja Ellas Muižarājas krūšutēlu,[4] jo viņu piesaistīja profesores personība un vizuālais tēls. Krūšutēls atrodas mākslinieces privātajā kolekcijā.[5]
Ella Muižarāja mirusi 2020. gada 30. jūlijā Rīgā, apglabāta Raiņa kapos.

 • Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija Goda raksts (1965).
 • Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija Goda raksts (1981).
 • Dr. emeritus goda nosaukums (1994).
 • Bumbura M., Jaudzeme V., Muižarāja, Pētersone A. Augu morfoloģija un anatomija. Rīga,1967.
 • Muižarāja E. Dārza zemeņu ziedkopas ieriešanās un sākotnējā diferenciācija. LLA Raksti, 29.sēj. Jelgava, 1971.
 • Liepiņa L., Muižarāja E. Ziemeļu sarkanā ozola (Quercus borealis Mchx.) ziedu ieriešanās un attīstība. LLA Raksti, 93.sēj. Jelgava, 1975.
 • Muižarāja E., Bumbura M., Limbēna R. Botānikas taka. Rīga, 1976.
 • Limbēna R., Muižarāja E., Šube V. Mācību un atpūtas taka. Rīga, 1978.
 • Муйжарая Э. , Казака Р., Шубе В. Об организации ботанических экспозиций в национальном парке "Гауя" и их охрана. Растительный мир охраняемых территорий. Рига, 1978.
 • Liepiņa L., Muižarāja E. Ziemeļu sarkanā ozola (Quercus borealis Mchx.) florālā augšanas konusa attīstība un uzbūve. LLA Raksti, 175.sēj. Jelgava, 1980.
 • Muižarāja E., Plaudis A., Kazāka R. Limbēna R. Botāniskās ekspozīcijas Līgatnes zonā. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr. 6, Rīga, 1983.
 • Муйжарая Э. , Плаудис А., Казака Р., Лимбена Р. Семенное размножение редких видов растений в национальном парке "Гауя" с целью сохранения генофонда флоры. Охрана флоры речных долин в Прибалтийских республиках. Рига, 1983.
 • Muižarāja E., Plaudis A., Kazāka R., Limbēna R. Gaujas nacionālā parka aizsargājamo augu sugu vietējās introdukcijas rezultāti. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr. 3, Rīga, 1984.
 • Лимбена Р., Муйжарая Э., Казака Р., Плаудис А. Флора Лигатненской зоны национального парка "Гауя". Прибалтийская флора и ее исторография. Вильнюс, 1984.
 • Муйжарая Э. , Плаудис А., Казака Р., Лимбена Р. Cеменная продуктивность некоторых охраняемых видов растений. Охрана и биология дикорастущих растений в Латвии. Тр. ЛСХА, , вып. 242. Eлгaвa, 1987.
 • Муйжарая Э., Плаудис А., Казака Р. К семенной продуктивности охраняемых видов растений Латвийской ССР. VII делегатский сьезд Всесоюзного ботанического обшества: тезисы доклада. Алма-Ата, 1988.

Rakstījusi arī Lauksaimniecības enciklopēdijai.

Pēdējos gados E. Muižarājas atmiņu pieraksti bijuši vērtīgs materiāls prof. Ināras Melgalves sastādīto grāmatu sērijā “JLA-LLA-LLU. Rektori”.

Ārējie avoti

labot šo sadaļu
 • Enciklopēdija Latvijas daba. 6.sēj. Rīga, 1998.
 • Intervijas ar Ellu Muižarāju 2020.gada aprīlī un maijā.
 1. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 4. septembrī. Skatīts: 2020. gada 31. maijā.
 2. “Padomju Jaunatne”LPSR augstskolās. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas komjaunatnes pirmorganizācija. (Nr.2, 16.05.1945)
 3. "Latvija", nr.45 (05.12.1970)
 4. "Darba Uzvara", Jelgava (1984.11.23)
 5. Brancis M., Klaniņa-Grīnberga R. Rasa Kalniņa-Grīnberga. Dzīve un darbi. Rīga, 2019