Balvu Valsts ģimnāzija ir vispārējās izglītības iestāde, kas atrodas Dārza ielā 2 Balvos. Tās uzdevums ir profesionāla skolēnu sagatavošana dzīvei un tālākizglītībai atbilstošā kultūrvidē.

Balvu Valsts ģimnāzija
Atrašanās vieta
Dārza iela 2, Balvi, Karogs: Latvija Latvija
Informācija
Skolas tips Valsts ģimnāzija
Dibināta 1945 (1596)
Direktors Kristīne Lele
Skolēnu skaits 278 (2022)
Mājaslapa
 
Balvu pilsētas ģimnāzija bijušajā muižas pilī (1936).

Skolas aizsākumi meklējami 1930. gadā, kad bijušajā Balvu muižas pilī Parka ielā 2 tika iesvētīta Balvu pilsētas ģimnāzijas ēka. No 1932. gada līdz 1944. gadam tā darbojās ar nosaukumu Balvu valsts ģimnāzija. Otrā pasaules kara laikā skolas ēkā bija vācu kara hospitālis, kas 1944. gadā tika nodedzināts. 1944. gadā ģimnāziju pārdēvēja par Balvu vidusskolu, bet 1955. gadā par Balvu 1. vidusskolu, jo tik atvērta Balvu 2. vidusskola ar krievu valodas apmācību. Skola atradās Brīvības ielā 47. Kad 1965. gadā uzcēla jaunu skolas ēku 640 skolēniem Partizānu ielā 16, Balvu 1. vidusskolu apvienoja ar Balvu 2. vidusskolu, agrākās telpas atstājot Balvu pilsētas sākumskolai.

1977. gada 1. septembrī Balvu 1. vidusskola pārcēlās uz ēku Dārza ielā 2. 1997. gadā tika atjaunots skolas vēsturiskais nosaukums - Balvu pilsētas ģimnāzija. 2009. gadā gada skolai piešķīra Valsts ģimnāzijas nosaukumu.

Izglītības programmas

labot šo sadaļu
 • pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klase) programma (kods 23011111);
 • vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011).

Skolas direktori

labot šo sadaļu
 • 1. Aleksandrs Vīksne, 1930-1932
 • 2. Gustavs Rāmnieks, 1933-1935
 • 3. Frīdrihs Obšteins, 1935-1936
 • 4. Augusts Balodis, 1936-1940
 • 5. Ciprijans Apšenieks, 1940-1941
 • 6. Vilhelms Šmits, 1941-1944
 • 7. Pēteris Kivkucāns, 1944-1947
 • 8. Nikandrs Pakļenkovs, 1947-1948
 • 9. Boriss Baikovs, 1948-1950
 • 10. Nadežda Eglīte, 1950-1953
 • 11. Antons Strukovskis, 1953-1956
 • 12. Elmārs Karlsons, 1956-1963
 • 13. Marta Ence, 1963-1965
 • 14. Leonards Silovs, 1965-1994
 • 15. Domeniks Svarinskis, 1994-1998
 • 16. Viktors Šļuncevs, 1998-2011
 • 17. Inese Paidere (2011-2022)
 • 18. Kristīne Lele (kopš 2022)
 • Guntis Arnicāns, Latvijas Universitātes profesors
 • Violeta Brenčeva, laikraksta “Skolas vārds” galvenā redaktore
 • Inita Buliņa, reimatoloģe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Līga Ciekure, alergoloģe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Edgars Gabranovs, laikraksta “Vaduguns” redaktors
 • Agris Kamenders, Rīgas Tehniskās Universitātes docents, starptautisks eksperts energoefektivitātes jautājumos
 • Inese Kamša, neiroloģe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Santa Kazinovska, uzņēmēja, biznesa vadības un izaugsmes trenere
 • Modris Kuzmans, ārsts
 • Daiga Kļanska, laikraksta “Izglītība un kultūra” redaktore
 • Inese Laizāne, aktrise un politiķe, Saeimas deputāte
 • Baiba Lesiņa, ginekoloģe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Kaspars Losāns, ārsts
 • Ella Muižarāja, LLU profesore, Mežsaimniecības fakultātes Botānikas katedras vadītāja
 • Edgars Pastars, tiesību eksperts, bijušais Valsts prezidenta padomnieks
 • Sanita Pušpure, Latvijas Nacionālā teātra aktrise
 • Vaira Resne, Balvu Tautas teātra režisore
 • Elvijs Sprudzāns, arhitekts
 • Elita Stikute, LU mācībspēks
 • Jānis Trupovnieks, Saeimas deputāts
 • Irēna Andrejeviča, ārsts pulmonologs,Austrumu klīnikas TPVC 6. nodaļas vadītāja
 • Līga Ivanova, Daugavpils teātra aktrise, režisore

Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi

labot šo sadaļu

Skolas vērtības ir — atbildība, cieņa, sadarbība, mērķtiecība.

 • Eko pulciņš.
 • Basketbola pulciņš.
 • Volejbola pulciņš.
 • Hip-hop deju pulciņš.
 • Balvu Kultūras un atpūtas centra un Balvu Valsts ģimnāzijas apvienotais deju kolektīvs.
 • Vokālais ansamblis.
 • Balvu Valsts ģimnāzijas jauktais koris.
 • Fakultatīvs „Esi līderis!”
 • Angļu sarunvalodas pulciņš
 • Debašu pulciņš
 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Patriotiskie pasākumi
 • Ziemassvētku pasākums
 • Žetonu vakars
 • Pateicības pasākums
 • Izlaidumi
 • Vecāku dienas

Dalība starptautiskos projektos

labot šo sadaļu
 • Izstrādāts, notiek īstenošana Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektam "Effective Methods for Strenghtening the Learning Process in Teaching Science".
 • Izstrādāts un realizēts Erasmus+ projekts "Inovāciju pilnveide- Eiropas nākotnes globālajam izglītības tīklam".
 • Realizēts Nordplus projekts ar Veru ģimnāziju.
 • Skolā ieviests vienots formas elements – tumši zilas krāsas veste/džemperis/t- krekls/jaciņa ar sudraba diegiem izšūtu pūci un vilku. Zilā krāsa simbolizē piederību, viedumu un domas skaidrību, sudraba pūcīte stāsta par lidojumu, izaugsmi un dzīvesgudrību, bet Balvu vilks atgādina par piederību savam novadam.
 • Skolai ir savs muzejs, kura materiāli regulāri tiek papildināti un pilnveidoti. Skolas muzeja mērķis – vākt, pētīt, analizēt un sistematizēt savāktos materiālus, saglabājot nākotnei visu vērtīgo, kas noticis Balvos neatkarīgi no sabiedriskās iekārtas. Balvu Valsts ģimnāzijas skolas muzeja materiāli atrodami četrās telpās. Muzeja vecajās telpās izvietotas ekspozīcijas, kas veltītas skolas vēsturei, skolas absolventiem, represēto balveniešu piemiņai. Savukārt ceturtā telpa atvēlēta jaunajai digitālajai ekspozīcijai.
 • Balvu Valsts ģimnāzijai ir moderns, labiekārtots internāts. 2014. gadā internāts, pateicoties Balvu novada Domei, piedzīvoja atkal atdzimšanu pēc renovācijas, kas veikta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā” ietvaros. Internātā pieejamas vietas 41 personai.
 • Skolēnu un skolotāju rīcībā ir renovēti, moderni aprīkoti mācību kabineti, datorizēta bibliotēka un lasītava, divas datorklases, renovēta aktu zāle, sakārtota sporta bāze: renovēts sporta laukums, atjaunoti volejbola, basketbola spēļu laukumi, skrejceļi, izveidots tenisa korts, lodes grūšanas sektors un uzstādīti āra trenažieri. Mācību procesā ir iespēja izmantot āra klasi.

Ārējās saites

labot šo sadaļu