ES Veselības aizsardzības portāls

Portāls "Veselība ES"[1] (oficiālais Eiropas Savienības veselības aizsardzības portāls) ir tīmekļa portāls, kurš satur informāciju un datu klāstu par veselības jautājumiem un pasākumiem gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī.

Šī tematiskā portāla galvenais mērķis ir Eiropas iedzīvotājiem nodrošināt viegli pieejamu un plašu informāciju par ES veselības aizsardzības iniciatīvām un programmām. Portāls ir paredzēts tamdēļ, lai palīdzētu izpildīt ES mērķus sabiedrības veselības jomā. Tas ir svarīgs līdzeklis, kā pozitīvi ietekmēt uzvedību un sekmēt nepārtrauktu sabiedrības veselības uzlabošanos visās 27 ES dalībvalstīs.

Mērķauditorijas labot šo sadaļu

Eiropas Savienības veselības aizsardzības portāls ir domāts tiem, kuri vēlas būt informēti par jautājumiem, kas saistīti ar viņu veselību, un tiem, kuri pastāvīgi interesējas par politiku un lēmumiem Eiropas, valstu un starptautiskā līmenī. Portāls ir arī nozīmīgs informācijas avots mediķiem, administratīviem dienestiem, politiķiem un ieinteresētajām personām. Tas ir pieejams visiem, ieskaitot gados vecākus cilvēkus un cilvēkus ar invaliditāti, jo tajā ievēroti starptautiski apstiprināti pieejamības noteikumi. Tāpat portāls piedāvā speciālistiem iespēju izmantot sabiedrības veselības statistikas datu bāzes.

Mērķi labot šo sadaļu

Portāls ir ES Sabiedrības veselības aizsardzības programmas 2003-2008 iniciatīva un domāts tam, lai, sekmējot apspriešanos un līdzdalību, veselības aizsardzības nozarē aktīvāk iesaistītu privātpersonas, institūcijas, apvienības, organizācijas un struktūras. Līdz ar to uzmanība tiek pievērsta ES iedzīvotāju tiesībām uz vienkāršu, skaidri saprotamu un zinātniski pamatotu informāciju par to, kā saglabāt veselību un novērst saslimšanu. Viens no galvenajiem šī portāla mērķiem ir veicināt izpratni, ka katrs no mums ir atbildīgs par savu veselību. Mēs arī ceram, ka labāka informētība par dažādajiem ES pasākumiem un programmām veselības aizsardzības jomā uzlabos sabiedrības atbalstu un līdzdalību šajā politikā.

Kāda informācija atrodama portālā? labot šo sadaļu

Interesējošā informācija ir atrodama, pateicoties vienkāršai tematu struktūrai, kas atbilst ar veselību saistītajiem aspektiem, kuri ietekmē indivīdus un viņu vidi.

Katrā tematā ir norādes uz saistītiem apakštematiem, piemēram, „Mans dzīves veids” ir saistīts ar apakštematu „Uzturs”, kur var atrast pilnīgu informāciju un saites attiecībā uz politiku un darbībām, ko Eiropas Savienība īsteno šajā jomā. Ar katru tematu saistītās valstu politikas aptvertas dalībvalstīm veltītajā iedaļā. Viena iedaļa ir atvēlēta arī darbībām, ko veselības jomā īsteno Eiropas nevalstiskās organizācijas un starptautiskās organizācijas. Dažos gadījumos saites norāda tieši uz to lapu, kurā aplūkots attiecīgais priekšmets.

Pateicoties iedaļām, kas veltītas jaunumiem, svarīgiem notikumiem visā Eiropā un paziņojumiem presē, var iegūt jaunāko informāciju un iesaistīties svarīgu lēmumu pieņemšanā un notikumos veselības aizsardzības jomā kā valsts, tā starptautiskā līmenī.

Atsauces labot šo sadaļu

  1. «ES sveikatos portalas - Europos Komisija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2014. gada 19. februārī. Skatīts: 2014. gada 4. februārī.

Ārējās saites labot šo sadaļu