Domuzīme ( — ) ir pieturzīme, kas no pārējā teksta tiek atdalīta ar atstarpēm abās pusēs. Izņēmums ir gadījumi, kad domuzīme tiek lietota kā vienotājdomuzīme, ko lieto vienotājzīmes funkcijā, lai parādītu divu nozīmes ziņā līdzīgu jēdzienu ciešo saistījumu (starp kāda izgudrojuma, jaunas metodes utml. autoru uzvārdiem, piemēram, Boila—Mariota likums; norādot saistījuma pretējos polus, piemēram, sistēma Zeme—Mēness, Rīgas—Valmieras vilciens; arī prievārda "līdz" nozīmē, ja saistāmie jēdzieni izteikti ar cipariem, piemēram, 22.—24. jūnijā. Vienotājdomuzīmi starp vienojamiem vārdiem raksta bez atstarpes.[1] Domuzīme lietojama gan izlaista vārda vai vārdu aizstāšanai, gan komatu vai iekavu vietā dažādu teikuma daļu atdalīšanai un/vai dažādu teikuma locekļu savrupināšanai.

Domuzīme
Interpunkcija
apostrofs’ '
daudzpunkte…, ...
defise-,
divpunkte..
domuzīme, –, —, ―
iekavas[ ], ( ), { }, ⟨ ⟩
izsaukuma zīme!
jautājuma zīme?
kols:
komats,
pēdiņas« », “ ”, „ “
punkts.
pusiekava)
semikols;
slīpsvītra/
vienpēdiņas‘ ’
zvaigznīte*

Lietojums labot šo sadaļu

Domuzīme labot šo sadaļu

 • Izlaistas saitiņas vai kāda cita izlaista vārda vietā:
Tu — mana elpa!
Koks rūdās vētrās, bet cilvēks — grūtībās.
 • Dažkārt starp atkārtotiem vārdiem, it īpaši, ja atkārtoto vārdu paskaidro vēl citi vārdi:
Vēls — ļoti vēls.
Daudziem rokās ziedi — gan rozes, gan neļķes, gan gladiolas un asteres.
Zeme, puķes un koki — viss brīnumaini smaržoja.
 • Savrupinājumu atdalīšanai:
Lielupe plūda viņu acu priekšā — plata, dziļa.
 • Vārdu vai vārdkopu savienošanai, parādot izteikto jēdzienu saistījumu:
Tūristi devās pa maršrutu Rīga — Inčukalns — Sigulda — Cēsis.
 • Starp salikta bezsaikļa teikuma daļām, ja otra daļa izsaka piebildumu, arī paskaidrojumu vai rezultātu:
Nav ne mazāko šaubu — tas notiks pavisam drīz. Kurbads nosviež olu zemē — zelta pils gatava.
 • Starp salikta sakārtota teikuma daļām, ja otra daļa izsaka sekas vai ko negaidītu:
Visu laiku gatavojāmies ekskursijai — un pēkšņi tāds lietus!
 • Savrupinājumi, iespraudumi un paskaidrojošās vārdu grupas, ja vien tie neatrodas teikuma sākumā vai beigās, atdalāmi ar domuzīmi no abām pusēm:
Daļu četrstūru — taisnstūru un trapeču — laukumu aprēķina pēc īpašām formulām.
Visa telpa — no velves līdz cementa klonam — baltu garaiņu pilna.
Indiānis nolēma, ka viņš — lai tas maksā ko maksādams — bez motorlaivas atpakaļ negriezīsies.
 • Ja ar domuzīmēm atdalītas vārdu grupas atrodas starp vārdiem un teikuma daļām, kas atdalāmas ar komatu, aiz otrās domuzīmes liekams arī komats:
Akmeņčakstīte pārtiek no dažādiem kukaiņiem — mušām, odiem —, kurus ķer gaisā un meklē pa zemi.
Ābeļu priekšteči, no kuriem veidojas arī ābelēm radniecīgās ģintis, — cidonijas, vilkābeles, pīlādži — bija parādījušies krīta periodā.

Vienotājdomuzīme labot šo sadaļu

 • Boila—Mariota likums
 • Zeme—Mēness, Rīgas—Valmieras vilciens
 • 22.—24. jūnijā
 • (1932—1936)

Dažādi pieraksti labot šo sadaļu

zīme Windows Mac
defise - - -
mīnusa zīme Alt 0173 Control\
īsā domuzīme Alt 0150 Option -
domuzīme Alt 0151 Shift Option -
Unicode HTML XTML
defise U+2010 (45) - ‐ vai ૸
mīnusa zīme U+2012 (8210) nav ‒ vai ‒
īsā domuzīme U+2013 (8211) – – vai –
domuzīme U+2014 (8212) — — vai —

Skatīt arī labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu