Deminutīvs

lietvārda pamazināmā forma

Deminutīvs ir lietvārda pamazināmā forma latviešu valodā vai citās valodās. Piemēram, vārdi "grāmata" un "saule" kā deminutīvi būtu "grāmatiņa" un "saulīte".

1. un 4. deklinācijas lietvārdus (ar galotnēm -s, un -a) uz deminutīviem pārveido ar izskaņām -iņš un -iņa, savukārt 2. un 5. deklinācijas lietvārdus (galotnes -is un -e) uz pamazināmajām formām pārveido ar izskaņām -ītis un -īte. Mēdz būt vārdi, kuru deminutīvi sarunvalodā ir "iegājušies" nepareizā formā, piemēram, kartīte (sarunvalodā to mēdz saukt par kartiņu, lai gan tas ir nepareizi).

Dažreiz deminutīvu veidošanā veidojas līdzskaņu mija, kad viens līdzskanis pāriet citā. Piemēram, deminutīvs no vārda koks ir kociņš, un tajā veidojas līdzskaņu mija no k uz c.

Augmentatīvs ir vārda palielināmā forma. Augmentatīvi latviešu valodā nav izteikti.