Īpašības vārdi jeb adjektīvi ir patstāvīga vārdšķira, kas nosauc priekšmetu, parādību, procesu pazīmes vai īpašības ("zaļš", "liels", "ašs" u.c.). Īpašības vārdus pēc to nozīmes iedala divās grupās: kādības jeb kvalitatīvajos (pazīme vai īpašība var piemist lielākā vai mazākā mērā, piemēram, "vecs, vecāks, visvecākais") un attieksmes jeb relatīvajos (pazīmes vai īpašības mērs ir nemainīgs, piemēram, "trīskrāsains") īpašības vārdos.

Īpašības vārdus raksturo dažādas gramatiskās kategorijas: dzimte, skaitlis, locījums, komparācija (salīdzināmās pakāpes), noteiktība un nenoteiktība.

Īpašības vārda pamatforma ir vienskaitļa nominatīvs.