Piemēri
Auglis, cālis, nogrieznis, tunelis, zutis
Izņēmumi
  • Akmens, asmens, rudens, ūdens, zibens, mēness (vienskaitļa nominatīvā un ģenitīvā ir galotne -s)
  • Suns (vienskaitļa nominatīvā ir galotne -s)
  • Sāls

Otrā deklinācija jeb -im deklinācija ir viena no sešām lietvārdu deklinācijām latviešu valodā. Pie otrās deklinācijas pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -is, savukārt vienskaitļa datīvā-im. Tāpat pie šīs deklinācijas pieder vairāki izņēmumi, tai skaitā lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā un ģenitīvā ir galotne -s, lietvārds suns un sāls.[1] Pie otrās deklinācijas pieder arī no šiem izņēmumuiem atvasinātie vārdi, piemēram, dārgakmens.

Otrās deklinācijas lietvārdiem var būt dažādas vokatīva formas (gan ar galotni, gan bez galotnes; tāpat ir iespējamas paralēlformas).[1] Lielai daļai otrās deklinācijas lietvārdu vienskaitļa ģenitīvā, visos daudzskaitļa locījumos ir līdzskaņu mija.[1]

Locīšanas paraugs Labot

Locījums Vienskaitlis Daudzskaitlis
N tēt-is akmen-s tēt-i akmeņ-i
Ģ tēt-a akmen-s tēt-u akmeņ-u
D tēt-im akmen-im tēt-iem akmeņ-iem
A tēt-i akmen-i tēt-us akmeņ-us
I ar tēt-i ar akmen-i ar tēt-iem ar akmeņ-iem
L tēt akmen tēt-os akmeņ-os
V tēt-i! akmen-s! tēt-i! akmeņ-i!

Atsauces Labot

  1. 1,0 1,1 1,2 Latviešu valodas gramatika. Rīga : LU Latviešu valodas institūts. 2013. 359.—360. lpp. ISBN 9789984742700.

Ārējās saites Labot

Brīvajā vārdnīcā ir kategorija Otrā deklinācija