Dagnija Šmite (1948) ir latviešu bioloģe, botāniķe, specializējusies dendroloģijā, savvaļas rožu ģints (Rosa L.) pētniece.

Dagnija Šmite
Personīgā informācija
Dzimusi 1948. gada 8. oktobrī (75 gadi)
Rīga
Tautība Latviete
Vecāki Herberts Šmits, Daina Šmite
Brāļi Oļģerts
Māsas Ārija
Zinātniskā darbība
Zinātne botānika, dendroloģija
Zinātniskais grāds Dr. biol.
Darba vietas Nacionālais Botāniskais dārzs,
Alma mater Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
Pasniedzēji Artūrs Mauriņš, Voldemārs Langenfelds, Gaida Ābele, Edgars Vimba

Dzīves gājums

labot šo sadaļu

Dagnija Šmite dzimusi 1948. gada 8. oktobrī Rīgā Herberta Šmita un Dainas Šmites, dzimušas Bundža, ģimenē.[1] Abi vecāki nākuši no Valkas, bet tēvs strādāja par dzelzceļa mašīnistu un ģimene dzīvoja Rīgā. Dagnija mācījusies Rīgas 29. un Rīgas 55. vidusskolā. No 1962. - 1972. gadam neklātienē mācījusies LU Bioloģijas fakutātē, specializējusies botānikā.[2]

1971. gadā Šmite sāka strādāt ZA Botāniskajā dārzā kā vecākā tehniķe, vēlāk - vecākā laborante, agronoma vietas izpildītāja (1974 - 1978). No 1978. gada - 1983. gadam bioloģe, vecākā bioloģe. 1972. gadā pārgājusi darbā jaundibinātajā Augu sistemātikas un sēklu apmaiņas grupā Raimonda Cinovska vadībā.

No 1974. līdz 1978. gadam viņa mācījās neklātienes aspirantūrā un strādāja pie tēmas “Savvaļas un introducētās rožu sugas Latvijā”. Vēlāk izpētes teritorija paplašinājās Baltijas reģionā, ieskaitot Kaļiņingradas apgabalu. No 1979. gada viņai uzticēti Botāniskā dārza herbārija (starptautiskais herbārija kods HAB) kuratora pienākumi, kurus viņa veica līdz aiziešanai pensijā.

 
D. Šmites raksts par mīksto rozi Latvijas Sarkanajā grāmatā

1989. gadā Dagnija Šmite aizstāvēja disertāciju par rozēm Latvijā un ieguva zinātņu kandidāta grādu, par ko 1992. gadā viņai piešķirts habilitētā doktora grāds. 1991. gadā D. Šmite ievēlēta par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci, 1996. gadā par vadošo speciālisti, 2002. gadā par vadošo pētnieci. 2019. gadā Dagnija Šmite pensionējās un atstāja darbu Botāniskajā dārzā.[2]

Brīvajā laikā, sākot no skolas gadiem līdz senioru vecumam, Dagnija Šmite nodarbojās ar orientēšanās sportu.

Zinātniskā darbība

labot šo sadaļu

Dagnija Šmite visu savu zinātnieces mūžu pētījusi rožu (Rosa L.) ģinti, tās savvaļas un introducēto sugu sistemātiku, taksonomiju, izplatību Latvijā un Baltijā. Par to sarakstītas publikācijas un 1989. gadā aizstāvēta disertācija. D. Šmite ir autore Rožu ģints aprakstam “Baltijas floras konspektā”.[3] 2003. gadā izdotajā Latvijas Sarkanās grāmatas 3. sējumā "Vaskulārie augi" pēc D. Šmites ieteikuma iekļautas piecas Latvijas savvaļas rožu sugas - Ceseļska roze (Rosa cieselskii Blocki), ādlapainā roze (Rosa corrifolia Fr.), mīkstā roze (Rosa mollis Sm.), smaržlapu roze (Rosa rubiginosa L.), Šerarda roze (Rosa sherardii Davies).[4]

Nacionālajā Botāniskajā dārzā D. Šmite bija atbildīga par savvaļas rožu kolekcijas izveidošanu un stādījumu uzturēšanu dendrārijā, vēlāk arī par reto un aizsargājamo augu ekspozīcijas uzturēšanu un papildināšanu.

D. Šmite piedalījās ZA Botāniskā dārza organizētajā Latvijas parku, aleju un citu dendroloģisku objektu inventarizācijā, arī Latvijas un Baltijas, tai skaitā Kaļiņingradas apgabala dendrofloras apzināšanā un materiāla ievākšanā.

D. Šmite bija iesaistīta darbā pie “Index seminum” un viņas pienākums bija NBD Sēklu kataloga sastādīšana. D. Šmite piedlījās arī botāniskā dārza programmās darbam ar sabiedrību - vadīja ekskursijas botāniskajā dārzā un nodarbības “Jauno dārznieku skolā”.

Piedalījusies Latvijas Botāniķu biedrības organizētajās Baltijas botāniķu konferencēs - ekspedīcijās. Bijusi Latvijas Dendrologu biedrības biedrene. Dagnijas Šmites ievāktais herbārijs glabājas Nacionālā botāniskā dārza herbārijā (starptautiskais kods HBA).

 • Šmite D. ZA Botāniskajā dārzā kultivēto savvaļas rožu (Rosa L.) sugu konspekts. 1. Daiļdārzniecība, Nr. 11. Rīga, 1977.
 • Cinovskis R., Šmite D. LPSR sastopamo rožu sugu sistemātika un saimnieciskā nozīme. Dārzs un Drava, 5: 17-19; 6: 13-14; 7: 15-17. Rīga, 1978.
 • Шмите Д. Критичесий обзор рода Rosa L. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 • Шмите Д. Экология интродуцированных видов рода. Rosa L. в Латвии. Ботанические Сады Прибалтики. 1980.
 • Шмите Д. Обзор видов комплекса Rosa tomentosa. Флора и растительность Латвийской ССР. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 • Šmite D. Suņu rozes - Rosa canina L. - izplatība Baltijas republikās. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1982.
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Alūksnes rajona parku un apstādījumu koki un krūmi. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, 5: 31-46. Rīga, 1985.
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Balvu rajona parku un apstādījumu koki un krūmi. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, 5: 46-52. Rīga, 1985.
 • Šmite D. Sekcijas Synstylae DC. rožu sugas ZA Botāniskajā dārzā. Daiļdārzniecība, Nr. 13. Rīga, 1986.
 • Šmite D. ZA Botāniskajā dārzā kultivēto savvaļas rožu sugu konspekts. 2. Daiļdārzniecība, Nr. 13. Rīga, 1986.
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Latvijas dendroloģiskās vērtības. Zinātne,
 • Rīga, 343 lpp. Rīga, 1986.
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz, Šmite D. Daugavpils rajonā konstatētie koki un krūmi. Ekspresinformācija. Sērija “Latvijas PSR dendroloģiskie objekti”. Rīga: LatZTIZPI, 44 lpp. 1988.
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Dobeles rajonā konstatētie koki un krūmi. Ekspresinformācija. Sērija “Latvijas PSR dendroloģiskie objekti”. Rīga: LatZTIZPI, 54 lpp. 1988.
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Gulbenes rajonā konstatētie koki un krūmi. Ekspresinformācija. Sērija “Latvijas PSR dendroloģiskie objekti”. Rīga: LatZTIZPI, 26 lpp. 1989.
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Jēkabpils rajonā konstatētie koki un krūmi. Ekspresinformācija. Sērija “Latvijas PSR dendroloģiskie objekti”. Rīga: LatZTIZPI, 26 lpp. 1989.
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Jelgavas rajonā konstatētie koki un krūmi. Ekspresinformācija. Sērija “Latvijas PSR dendroloģiskie objekti”. Rīga: LatZTIZPI, 54 lpp. 1989.
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Krāslavas rajonā konstatētie koki un krūmi. Ekspresinformācija. Sērija “Latvijas PSR dendroloģiskie objekti”. Rīga: LatZTIZPI, 24 lpp. 1989
 • Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Kuldīgas rajonā konstatētie koki un krūmi. Ekspresinformācija. Sērija “Latvijas dendroloģiskie objekti”. Rīga, 71 lpp. 1991.
 • Šmite D. 5. Rosa L. Flora of the Baltic countries, II. Tartu, 1996.
 • Bice M., Knape Dz., Šmite D., Bondare I. Liepājas rajona koki un krūmi. Latvijas Veģetācija, Nr. 6., lpp. 7 – 56. Rīga, 2003.
 • Baroniņa V., Cepurīte B., Cinovskis R., Eglīte Z., Fatare I., Gavrilova G., Kabucis I., Rēriha I., Šmite D., Šulcs V., Tabaka L. Latvijas Sarkanā grāmata. Vaskulārie augi, 3.sēj. Rīga, 2003.
 • Bice M., Dz.Knape, D.Šmite, P. Evarts-Bunders. 2004. Ludzas rajona koki un krūmi. Latvijas veģetācija 8. Rīga, Latvijas Universitāte, 83-101.
 • Bice M., Dz. Knape, D.Šmite. 2004. Limbažu rajona koki un krūmi. Latvijas veģetācija 8. Rīga, Latvijas Universitāte,37-84.
 • Bice M., Dz.Knape, D.Šmite, P.Evarts-Bunders. 2004. Aizkraukles rajona koki un krūmi. Latvijas veģetācija 8. Rīga, Latvijas Universitāte, 7-36.
 • Bice M., Knape Dz., Šmite D., Bondare I. 2003. Liepājas rajonā konstatētie koki un krūmi. Latvijas veģetācija, 6, 7-56.
 • Bice M., Bondare I., Knape Dz., Šmite D. 2005. Ventspils rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 15. Rīga, Latvijas Universitāte, 105-133.
 • Bice M., Bondare I., Knape Dz. , Šmite D. 2005. Talsu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 11. Rīga, Latvijas Universitāte, 92-153.
 • Bice M., Knape Dz. , Bondare I., Šmite D. 2005. Saldus rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 11. Rīga, Latvijas Universitāte, 54-91
 • Bice M., Knape Dz. , Bondare I., Šmite D. 2005. Rīgas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 11. Rīga, Latvijas Universitāte, 7-53.
 • Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D. 2005. Preiļu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 9. Rīga, Latvijas Universitāte,61-74.
 • Bice M., Knape Dz., Šmite D., Svilāns A. 2005. Madonas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 9. Rīga, Latvijas Universitāte,7-34.
 • Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D. 2005. Rēzeknes rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 9. Rīga, Latvijas Universitāte,75-93.
 • Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D., Bondare I. 2005. Ogres rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 9. Rīga, Latvijas Universitāte, 35-60.
 • Bice M., Knape Dz. , Bondare I., Šmite D. 2007. Tukuma rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 15. Rīga, Latvijas Universitāte, 7-54.
 • Bice M., Knape Dz. , Šmite D. 2007. Valkas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 15. Rīga, Latvijas Universitāte, 55-76.
 • Bice M., Knape Dz. , Šmite D. 2007. Valmieras rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 15. Rīga, Latvijas Universitāte, 77-104.

Rakstījusi arī ikgadējam Nacionālā botāniskā dārza izdevumam Index Seminum, enciklopēdijai "Latvijas Daba".

Pagodinājumi

labot šo sadaļu

2010. gadā saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinību par "Latvijas kokaugu atlanta" sagatavošanu.

 • Enciklopēdija Latvijas daba. 6.sēj. Rīga, 1998. ISBN 9984-00-332-9
 • Nacionālā Botāniskā dārza arhīvs.
 • Intervija ar D. Šmiti 09.02.2024.
 1. Intervija ar D. Šmiti 08.02.2024.
 2. 2,0 2,1 Nacionālā Botāniskā dārza arhīvs
 3. Flora of the Baltic countries. II. Tartu, 1996
 4. Baroniņa V., Cepurīte B., Cinovskis R., Eglīte Z., Fatare I., Gavrilova G., Kabucis I., Rēriha I., Šmite D., Šulcs V., Tabaka L. Latvijas Sarkanā grāmata. Vaskulārie augi, 3.sēj. Rīga, 2003.