Dabas resursi

dabā izgūti materiāli

Dabas resursi jeb dabas bagātības ir dažāda veida dabas krājumi, dabas veidojumi un dabas īpašības, kurus cilvēki izmanto savām vajadzībām.[1] Tie iedalāmi atjaunīgajos un neatjaunīgajos dabas resursos. Kā atjaunīgo dabas resursu piemērus var minēt mežus, ūdeni, gaisu, savukārt pie neatjaunīgajem dabas resursiem pieder nafta, dabasgāze, akmeņogles, minerāli.

Pie dabas bagātībām pieder gan meži, gan ūdeņi

Dabas resursus iedala arī biotiskos un abiotiskos resursos. Biotiskie resursi ir augi un dzīvnieki, savukārt abiotiskie ir neorganiski materiāli, piemēram, minerāli.

Dabas resursu iedalījums[2]

labot šo sadaļu
Pēc izcelsmes Pēc izmantošanas Pēc izmantojamības pakāpes

un spējas atjaunoties

Bioloģiskie resursi
 • Augi
 • Dzīvnieki
Enerģētiskie resursi
 • Ūdens
 • Vējš
 • Kūdra
 • Nafta
 • Saules enerģija
 • Akmeņogles, brūnogles


Neizsmeļamie resursi
 • Saules enerģija
 • Vēja enerģija
 • Plūdmaiņu enerģija
 • Ģeotermālā enerģija
 • Viļņu un ūdens plūsmas enerģija
Zemes dzīļu resursi
 • Smiltis
 • Māls
 • Dolomīts
 • Kaļķakmens
 • Ģipšakmens
 • Rūdas
 • Gāze
Rūpniecības izejvielu resursi
 • Koksne
 • Dolomīts
 • Kaļķakmens
 • Ģipšakmens
 • Kūdra
 • Smiltis
 • Māls
Izsmeļamie atjaunīgie resursi


 • Bioloģiskie resursi (meži)
 • Augsne
 • Kūdra
 • Saldūdens
Hidrosfēras resursi
 • Ūdens
Tūrisma atpūtas resursi
 • Ūdens
 • Ainava
 • Dabas objekti
Izsmeļamie neatjaunīgie resursi
 • Nafta
 • Dabasgāze
 • Ogles
 • Metāla rūdas
Atmosfēras resursi
 • Vējš
 • Klimats
Lauksaimniecības resursi
 • Ūdens
 • Augsne
 • Klimats
Zivsaimniecības resursi
 • Ūdens
 • Zivis
 • Ūdensdzīvnieki
Mežsaimniecības resursi
 • Koksne
 • Sēnes
 1. Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007, 210. lpp.
 2. Zvaigzne ABC - Ģeogrāfija 8. klasei. Mācību grāmata + papildsaturs.