Dabiskā vide jeb vienkārši vide ir fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kopums, kas ietekmē organismus vai organismu kopumu, nosakot to dzīves veidu un izdzīvošanas nosacījumus. Dabisko vidi nosaka atmosfēra, klimats, reljefa formas, hidrosfēra, okeāns un citi faktori. Attiecības starp noteiktā vidē dzīvojošajiem organismiem pēta ekoloģija. Savukārt visu Zemes apvalku, kuru veido organismu aizņemtās vides, sauc par biosfēru. Ģeohronoloģija ir zinātne, kurā tiek pētītas vides pārmaiņas ilgākā laika posmā. Kopš Rūpnieciskās revolūcijas daudz tiek diskutēts par vides saglabāšanu dažādos mērogos, sākot ar vietēja mēroga vides saglabāšanu un beidzot ar globālas dabas jautājumiem, piemēram, globālā sasilšana.

Houptounas ūdenskritums Viktorijas štatā, Austrālijā