Civiliedzīvotāji jeb mierīgie iedzīvotāji ir iedzīvotāji, kas atrodas karojošo pušu teritorijā, bet nepieder pie kaujiniekiem, nekalpo nevienas karojošās puses regulārajos bruņotajos spēkos un tieši nepiedalās karadarbībā.

Starptautisko tiesību normas aizsargā civiliedzīvotāju intereses un tiesības. Vispārīgākie tiesiskā regulējuma mērķi ir, lai karojošās puses veicinātu ar karu saistīto ciešanu un civiliedzīvotāju upuru skaita samazināšanu, nekādā veidā nediskriminējot personas rases, tautības, reliģijas vai politisko uzskatu dēļ.

Civiliedzīvotājiem tiek piešķirta imunitāte pret karadarbību, viņiem ir tiesības uz cieņu pret savu personu, godu, ģimenes tiesībām, reliģiskajiem uzskatiem utt. Pienākumi, ko karojošā puse uzliek civiliedzīvotājiem, nedrīkst būt tādi, kas viņus vervē piedalīties karā ienaidnieka pusē.

Nav pieļaujama arī pilsētu un apdzīvotu vietu ar civiliedzīvotājiem bombardēšana.

Ārējās saites labot šo sadaļu