P13 autoceļš Limbaži—Aloja ir reģionālais Latvijas autoceļš, kas savieno Limbažus ar Aloju.[1] Autoceļa kopgarums ir 32,5 km un tas visā maršrutā klāts ar asfaltbetona segumu. Autoceļš šķērso Limbažu novadu.

Limbaži—Aloja
Limbaži—Aloja
Limbaži—Aloja
Limbaži—Aloja
Garums 32,5 km
    ārpus pilsētas 30,3 km
    pilsētā 1,8 km
    sakrītošie posmi 0,4 km
Segums asfalts
Reģions Vidzeme
Maršruts
Krustojums Limbaži P9 P11 (Cēsu iela)
Ar citu P ceļu sakrītošs posms P11 Stacijas iela 0,4 km
Krustojums P11
Apdzīvotas vietas beigas Limbaži (Stacijas iela)
Ceļa atzarojums Tiegaži
Ceļa atzarojums Pociems
Ceļa atzarojums Ozoli
Apdzīvota vieta bez ātruma ierobežojuma Puikule
Krustojums Nikšas P15
Krustojums Apdzīvota vieta Aloja V139 (Jūras iela)