Anālā spura jeb zemastes spura ir zivīm parasta spura, kura atrodas zivs aizmugurē lejasdaļā aiz anālās atveres. Spura tiek izmantota peldējuma stabilizēšanai, darbojoties kā kuģa ķīlis. Parasti šī spura ir viena, tomēr mencai tās ir divas, bet dažām sugām tās vispār nav. Arī tās garums un izvietojums ievērojami atšķiras, tā, asariem un butēm tā ir izvirzīta uz priekšu.[1]

Anālā spura
Xiphophorus hellerii tēviņiem anālā spura ir pārveidojusies vairošanās orgānā — gonopodijā

Tās garums ihtioloģijā tiek skaitīts no pirmā stara pamatnes priekšējās malas līdz pēdējās stara pamatnes aizmugurējai malai. Dažām sugām (vēdzelei, samam, zutim u.c.) spura ir pagarinājusies tiktāl, ka kalpo par vienu no pārvietošanās spurām.