Alene bija latgaļu Jersikas valsts daļa, kas pieminēta 1211.gada Jersikas dalīšanas un 1213.gada zemju pārdales dokumentos. Uzskata, ka latgaļu zeme Alene ir atradusies Oliņkalnā (Mugurēvičs, 1977) vai vēlāko Dzērbenes un Piebalgas pilsnovadu teritorijā (Skutāns, 2002).

Jersikas (Letijas) teritorijas variācijas 12.-13.gs. pēc dažādām vēstures kartēm.
Bīskapa Alberta 1213. gada līgums ar Zobenbrāļu ordeni par Letijas pilsnovadu apmaiņu. Ordenis ieguva varu pār Alenes pilnovadu (castro alene), bīskaps ieguva Kokneses, Gerdenes, Nigastes, Mārcienas, Cesvaines pilis (no Polijas Archiwum Główne Akt Dawnych).

Lokalizācija

labot šo sadaļu

Agrāk populārākā Alenes lokalizācija bija Oliņkalnā (Mugurēvičs, 1977), tomēr novietojot Aleni Oliņkalnā, bīskapa trešdaļa no Daugavas līdz Cēsīm zīmējās kā nedabiski izstiepta, 70 kilometru gara un apmēram 10 kilometrus plata josla, kas neatbilst faktiskajām novadu robežām (Skutāns, 2002). Oliņkalnā varbūt varētu meklēt 1211. gadā minēto Lepenes pili, kurai atrašanās vieta vēl līdz šim ir neskaidra. Alenes novads dalīšanas dokumentos minēts vienotā zemes nogabalā ar Autines novadu, ko pašlaik saista ar Cēsu apkārtni, bet pili - ar Priekuļu Sārumkalnu. Ja ziemeļos Autinei atrodas Idumeja, austrumos Tālava, rietumos Kokneses zemes, tad pareizais risinājums meklēt Aleni ir tikai dienvidaustrumos Dzērbenes un Piebalgas pilsnovadu teritorijā. Šis novads vienīgais savienoja Autini ar galvenajiem Jersikas īpašumiem Ērgļu un Madonas apkārtnē. Pēc 1211. gada Jersikas dalīšanas pārējās divas trešdaļas veido kompaktu teritoriju Madonas apkārtnē un gar Daugavas labo krastu. Tādā gadījumā šī bīskapa daļa sāktos no Asotes Krustpils apkārtnē, un caur Oliņkalnu-Lepeni stieptos līdz Ogres augštecei, kur atradās Bebernines pierobežas ciemi, veidojot visnotaļ reālas kultūrvēsturiskā reģiona robežas. Arī ordeņa daļa ar Cesvaini, Gerdeni (vēlāko Ļaudonas pilsnovadu), Negesti (vēlāko Ērgļu un Bērzaunes pilsnovadu) veido kompaktu reģionu. Tāpat arī bīskapa pirmajai daļai ar Autini (Sārumkalns) un Aleni jāveido kompakta teritorija, jo citādi Jersikai piederošā Autine paliktu atšķirta no galvenās teritorijas.

Jersikas zemju dalīšana (1211.-1213.)

labot šo sadaļu