Akroleīns

ķīmisks savienojums

Akroleīns (propenāls, akrilaldehīds, H2C=CH−CHO) ir bezkrāsains vai nedaudz dzeltenīgs, viegli uzliesmojošs šķidrums ar neciešami asu smaku un acis kairinošu iedarbību. No tā cēlies vielas nosaukums (latīņu: acris — ass, kodīgs + oleum — eļļa). Akroleīns ir vienkāršākais no nepiesātinātajiem aldehīdiem. Labi šķīst ūdenī.

Akroleīns

Akroleīna struktūrformula
Ķīmiskā formula C3H4O
Molmasa 56,06 g/mol
Blīvums 841 kg/m3
Kušanas temperatūra −87,7 °C
Viršanas temperatūra 52,5 °C)

Atrašanās dabā labot šo sadaļu

Akroleīns veidojas no glicerīna, termiski sadaloties taukiem. Akroleīns ir kodīgo, asaras izraisošo dūmu galvenais komponents, piedegot taukiem vai eļļai, tādējādi akroleīns ir pazīstams jebkurai mājsaimniecei.

Iegūšana labot šo sadaļu

Iegūst, karsējot glicerīnu kopā ar ūdeni atņemošām vielām.

Var iegūt arī, katalītiski oksidējot propilēnu, vai kondensējot acetaldehīdu ar formaldehīdu (sk. krotonā kondensācija).

Īpašības labot šo sadaļu

Ļoti viegli polimerizējas.

Pievieno ūdeņradi, reducējoties līdz propilspirtam. Uzmanīgi reducējot, var iegūt starpproduktu - allilspirtu.

Izmantošana labot šo sadaļu

Lieto akrilnitrila, piridīna, glutāraldehīda, poliakroleīna, dažu aminoskābju iegūšanai. Izmanto arī farmaceitisko preparātu sintēzēm.