Agronomija

zinātne par zemkopību un augu audzēšanu
(Pāradresēts no Agronoms)

Agronomija (franču: agronomie, cēlies no sengrieķu: ἀγρός, agros — ‘lauks, tīrums’, νόμος, nomos — ‘likums’) ir zinātne par zemkopību un augu audzēšanu.[1] Plašākā nozīmē terminu ‘agronomija’ var attiecināt uz racionālas lauksaimniecības teoriju un praksi.[1]

Agronoms

Agronomija ietver darbu tādās jomās kā augu ģenētika, augu fizioloģija, meteoroloģija un augsnes zinātne. Agronomijā tiek izmantotas vairāku zinātņu zināšanas, tai skaitā bioloģijas, ķīmijas, ekonomikas, ekoloģijas, ģenētikas.

Agronomijas pirmsākumi ir atrodami Senajā Grieķijā, kur vairāki autori savos darbos pamāca zemes apstrādāšanā, apraksta dažādus augus, augšņu īpašības un mēslojumus.[2] Latvijā šīs zinātnes pirmsākumi datējami ar 16. gadsimtu. 16. gadsimta otrajā pusē Zahārijs Stopijs sarakstīja manuskriptu "Vidzemes ekonomija", Solomons Guberts 1645. gadā sarakstīja grāmatu Stratagema oeconomicum oder der Akker-Student, kas ir uzskatāma par pirmo lauksaimniecības rokasgrāmatu Latvijā.[2]

Atsauces labot šo sadaļu

  1. 1,0 1,1 Svešvārdu vārdnīca (trešais izd.). Jumava. 2007. 29. lpp. ISBN 978-9984-38-332-3.
  2. 2,0 2,1 Latvijas padomju enciklopēdija. 1. sējums. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija. 86. lpp.

Ārējās saites labot šo sadaļu