Aforisms ir konkrēta autora īss, kodolīgs izteiciens, kas izsaka kādu pabeigtu, vispārinātu domu vai vērtējumu: domugrauds, dzīves gudrība, mutiskā vai pierakstītā formā. Pirmo reizi šis termins tika lietots Hipokrata "Aforismos".[1]

Aforisms var būt patstāvīgs literatūras žanrs vai tikt iekļauts citā kontekstā, kas nav aforistisks. Pie aforismiem pieder arī sakāmvārdi.[2]

Literatūra labot šo sadaļu

Aforismus ir sarakstījuši daudzi slaveni cilvēki, piemēram:

Ārējās saites labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Daina Štokmane, Iveta Vīduša. Literatūra 7. klasei. 1. daļa. Zvaigzne ABC, 2014. 111. lpp.
  2. Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1. sējums. Rīga : Izdevniecība "Zinātne".  27. lpp.