Advokāts (latīņu: advocatus — 'palīgā sauktais')[1] ir jurists, kas klientam sniedz juridiska rakstura konsultācijas, pārzina tā juridiskās lietas, sagatavo dokumentus juridiskajos jautājumos, kā arī, ja nepieciešams, klienta interesēs pārstāv vai aizstāv to tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā.[2]

Advokāts kā amats parādījās Romas Republikas laikā. Romas impērijas periodā advokāti apvienojās slēgtā advokātu kolēģijā, kas atradās valsts ierēdņu pārziņā. Jau tobrīd, lai kļūtu par advokātu, bija jāapliecina zināšanas jurisprudencē.[3] Arī mūsdienās jebkurš jurists nevar tikt saukts par advokātu, respektīvi, parasti normatīvajos aktos tiek izvirzīti dažādi noteikumi, piemēram, noteikta juridiska kvalifikācija, eksāmena kārtošana, noteikta ilguma prakse juridiskā profesijā, nevainojama reputācija un citas prasības, kas nepieciešamas, lai kļūtu par advokātu. Latvijā "Latvijas Republikas Advokatūras likums", kas regulē zvērināto advokātu darbību, paredz eksāmenu kārtošanu, zvēresta nodošanu, kā arī citas prasības pretendentiem, kuri vēlas kļūt par zvērinātiem advokātiem.[4] Lai arī sniegt juridiskas konsultācijas, pārzināt klienta juridiskās lietas un veikt citas līdzīgas darbības var jebkurš cilvēks, tomēr atsevišķos gadījumos likums paredz, ka klienta lietu var vest tikai advokāts, piemēram, Latvijā "Kriminālprocesa likums" paredz, ka par aizstāvi kriminālprocesā var būt zvērināts advokāts, zvērināta advokāta palīgs, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš ieguvis advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ārvalstu pilsonis, kas nav Eiropas Savienības pilsonis, un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu par juridisko palīdzību.[5] Valstī var būt valsts, zvērinātie vai privātie advokāti, kas apvienojas profesionālajās organizācijās. Latvijā pastāv zvērinātie advokāti, kas apvienojas Latvijas Zvērināto advokātu kolēģijā.[2][6] Anglosakšu tiesību sistēmas zemēs advokāti parasti tiek dalīti baristeros un solisitoros. Vienkāršoti pirmie ir advokāti, kas var pārstāvēt klientu tiesā, kamēr otrie lielākoties nodarbojas ar juridiskajām konsultācijām un dokumentu sagatavošanu.[7]

  1. Latvijas padomju enciklopēdija. 1. sējums. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija. 50. lpp.
  2. 2,0 2,1 Autoru kolektīvs. Juridisko terminu vārdnīca, Rīga: Nordik, 1998. g., 8.lpp.
  3. Kultūrvēstures terminu skaidrojošā vārdnīca: Advokāts
  4. "Latvijas Republikas Advokatūras likums"
  5. "Kriminālprocesa likums" (79. pants).
  6. Latvijas Zvērināto advokātu kolēģija: Statūti
  7. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās: Juridiskās profesijas

Ārējās saites

labot šo sadaļu