Aškenazi

etniska grupa

Aškenazi ebreji ir lielākā ebreju tautas daļa, kas vēsturiski izveidojusies Centrālajā un Austrumeiropā, Svētās Romas impērijas un Polijas—Lietuvas ūnijas teritorijās, kas vēsturiski runāja jidišā un kuru jūdaisma rituāli joprojām atšķiras no Rietumeiropas un Vidusjūras reģiona izcelsmes sefardu ebrejiem, kā arī Tuvo Austrumu un Centrālāzijas izcelsmes mizrahi ebrejiem.

No aptuveni 10-11 miljoniem pašlaik pasaulē dzīvojošajiem aškenazi ebrejiem tikai 2,8 miljoni dzīvo Izraēlā, kamēr 5-6 miljoni dzīvo ASV. Vairākus simtus tūkstošus lielas aškenazu kopienas dzīvo Krievijas Federācijā, Argentīnā, Apvienotajā Karalistē, Kanādā, Francijā, Vācijā un Ukrainā. Arī Latvijas ebreju kopienu veido aškenazi ebreji.