Ņūtona vispasaules gravitācijas likums

fizikas likums, kas apgalvo, ka visi ķermeņi savstarpēji pievelkas ar spēku

Ņūtona vispasaules gravitācijas likums apgalvo, ka visi ķermeņi savstarpēji pievelkas ar spēku, kas proporcionāls ķermeņu masām un apgriezti proporcionāls to savstarpējā attāluma kvadrātam. Šo likumu 1667. gadā atklāja Īzaks Ņūtons un formulēja savā darbā "Dabas filozofijas matemātiskie principi", kas tika publicēts 1687. gadā.

Ņūtona vispasaules gravitācijas likuma attēlojums

Mūsdienās likums tiek formulēts šādi:

Jebkuri divi materiāli punkti pievelkas viens pie otra ar spēku, kas tieši proporcionāls abu masu reizinājumam un apgriezti proporcionāls materiālo punktu savstarpējā attāluma kvadrātam.

VienādojumsLabot

Matemātiski Ņūtona vispasaules gravitācijas likumu var pierakstīt šādi:

 

kur:

SI sistēmā spēks F tiek mērīts ņūtonos (N), masas m1 un m2 — kilogramos (kg), attālums r — metros (m), savukārt gravitācijas konstantes G aptuvenā vērtība ir 6,674 × 10−11 N m2 kg−2.

Ārējās saitesLabot