Ģenitīvs (latīņu: genitivus, genetivus) ir locījums, kas norāda uz piederību vai cilmi. Tas atbild uz jautājumu kā?.

Latviešu valodā Labot

Latviešu valodā ģenitīvs piemīt lietvārdiem, īpašības vārdiem, vietniekvārdiem, skaitļa vārdiem. Ģenitīvs nepiemīt nelokāmajiem lietvārdiem (izņemot ģenitīveņus). Ģenitīveņu vienīgais locījums ir vienskaitļa vai daudzskaitļa ģenitīvs.