Skaitļa vārds

patstāvīga, deklinējama vārdšķira, kas nosauc priekšmetu skaitu vai arī secību
Piemēri
  • Pamata skaitļa vārdi
divi, četrpadsmit, sešdesmit četri
  • Kārtas skaitļa vārdi
otrais, četrpadsmitais, sešdesmit ceturtais
  • Vienkāršie skaitļa vārdi
viens, pieci, tūkstošais
  • Saliktie skaitļa vārdi
astoņpadsmit, sešsimtais
  • Skaitļa vārdu savienojumi
trīsdesmit pieci, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit trešais, tūkstoš deviņsimt deviņdesmit trešais

Skaitļa vārds jeb numerālis (latīņu: numeralis — ‘ar skaitli saistīts’) ir patstāvīga, deklinējama vārdšķira, kas nosauc priekšmetu skaitu vai arī secību.

Skaitļa vārdus var iedalīt pēc nozīmes, struktūras un gramatiskās formas. Iedalot pēc nozīmes, var būt pamata skaitļa vārdi (apzīmē skaitu) un kārtas skaitļa vārdi (nosauc secību). Iedalot pēc struktūras, skaitļa vārds var būt vienkāršs, salikts, tāpat pastāv arī skaitļa vārdu savienojumi, pie kuriem pieder arī daļu skaitļa vārdi.[1] Iedalot pēc gramatiskās formas, tie var būt nelokāmi un lokāmi.

Nelokāmi ir pamata skaitļa vārdi bez galotnes. Lokāmajiem skaitļa vārdiem piemīt šādas gramatiskās kategorijas: dzimte, skaitlis un locījums.

Ārējās saites

labot šo sadaļu